Pinigų politikos sprendimai


2022 m. balandžio 14 d

Rusijos agresija Ukrainoje sukelia milžiniškas kančias. Tai taip pat turi įtakos ekonomikai Europoje ir už jos ribų. Konfliktas ir su juo susijęs netikrumas smarkiai apsunkina įmonių ir vartotojų pasitikėjimą. Dėl prekybos sutrikimų atsiranda naujų medžiagų ir žaliavų trūkumo. Kylančios energijos ir žaliavų kainos mažina paklausą ir stabdo gamybą. Ekonomikos vystymasis labai priklausys nuo konflikto raidos, dabartinių sankcijų poveikio ir galimų tolesnių priemonių. Tuo pat metu ekonominę veiklą vis dar palaiko atsinaujinusi ekonomika po pandemijos krizės etapo. Infliacija labai išaugo ir artimiausiais mėnesiais išliks didelė, daugiausia dėl smarkiai išaugusių energijos sąnaudų. Infliacijos spaudimas sustiprėjo daugelyje sektorių.

Šiandienos posėdyje Valdančioji taryba nusprendė, kad nuo paskutinio posėdžio gauti duomenys patvirtina jos lūkesčius, kad grynieji turto pirkimai pagal jos turto pirkimo programą turėtų būti baigti trečiąjį ketvirtį. Žvelgiant į ateitį, ECB pinigų politika priklausys nuo gaunamų duomenų ir Valdančiosios tarybos besikeičiančio perspektyvos vertinimo. Dabartinėmis didelio neapibrėžtumo sąlygomis Valdančioji taryba vykdydama pinigų politiką išlaikys pasirenkamumą, laipsniškumą ir lankstumą. Valdančioji taryba imsis visų reikalingų veiksmų, kad įvykdytų ECB mandatą siekti kainų stabilumo ir prisidėti prie finansinio stabilumo užtikrinimo.

Turto pirkimo programa (APP)

Mėnesio grynieji pirkimai pagal APP sieks 40 mlrd. eurų balandį, 30 mlrd. eurų gegužę ir 20 mlrd. eurų birželį. Šiandienos posėdyje Valdančioji taryba nusprendė, kad nuo paskutinio posėdžio gauti duomenys patvirtina jos lūkesčius, kad grynasis turto pirkimas pagal TPP turėtų būti baigtas trečiąjį ketvirtį. Trečiojo ketvirčio grynųjų pirkimų kalibravimas priklausys nuo duomenų ir atspindės besikeičiantį Valdančiosios tarybos perspektyvų vertinimą.

Valdančioji taryba taip pat ketina ir toliau reinvestuoti visas pagrindines įmokas iš vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas baigiasi pagal APP, ilgesnį laikotarpį po tos dienos, kai ji pradeda didinti pagrindines ECB palūkanų normas ir bet kuriuo atveju tol, kol reikalingos palankioms likvidumo sąlygoms ir pakankamam pinigų priėmimo laipsniui palaikyti.

Pagrindinės ECB palūkanų normos

Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir ribinio skolinimosi galimybe bei indėlių galimybe palūkanų normos nesikeis – atitinkamai 0,00 %, 0,25 % ir -0,50 %.

Bet kokie pagrindinių ECB palūkanų normų koregavimai įvyks praėjus tam tikram laikui po Valdančiosios tarybos grynųjų pirkimų pagal APP pabaigos ir bus laipsniški. Pagrindinių ECB palūkanų normų kryptis ir toliau priklausys nuo Valdančiosios tarybos ateities gairių ir jos strateginio įsipareigojimo vidutiniu laikotarpiu stabilizuoti 2 % infliaciją. Atitinkamai, Valdančioji taryba tikisi, kad pagrindinės ECB palūkanų normos išliks tokios pačios, kaip dabar, kol infliacija pasieks 2 % gerokai prieš prognozės laikotarpio pabaigą ir išliks likusį projekcijos laikotarpį, ir nuspręs, kad pasiekta pažanga pagrindinė infliacija yra pakankamai pažengusi, kad atitiktų infliaciją, stabilizuojančią ties 2 % vidutinės trukmės laikotarpiu.

Pandemijos nepaprastosios padėties pirkimo programa (PEPP)

Valdančioji taryba ketina reinvestuoti pagrindines įmokas iš pagal PEPP įsigytų vertybinių popierių, kurių terminas baigiasi, bent iki 2024 m. pabaigos. Bet kokiu atveju būsimas PEPP portfelio padidinimas bus valdomas taip, kad nebūtų trukdoma tinkamai pinigų politikos pozicijai.

Atsinaujinus su pandemija susijusiam rinkos susiskaidymui, PEPP reinvesticijos bet kuriuo metu gali būti lanksčiai koreguojamos atsižvelgiant į laiką, turto klases ir jurisdikcijas. Tai galėtų apimti Graikijos Respublikos išleistų obligacijų pirkimą, pratęsiant išpirkimą, kad būtų išvengta pirkimo toje jurisdikcijoje pertraukų, o tai galėtų pakenkti pinigų politikos perdavimui Graikijos ekonomikai, kol ji vis dar atsigauna po išpirkimo padarinių. pandemija. Prireikus taip pat būtų galima atnaujinti grynuosius pirkimus pagal PEPP, siekiant atremti su pandemija susijusius neigiamus sukrėtimus.

Refinansavimo operacijos

Valdančioji taryba ir toliau stebės bankų finansavimo sąlygas ir užtikrins, kad trečiosios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TLTRO III) operacijų terminas netrukdytų sklandžiai perteikti pinigų politiką. Valdančioji taryba taip pat reguliariai vertins, kaip tikslinės skolinimo operacijos prisideda prie jos pinigų politikos pozicijos. Kaip skelbta, ji tikisi, kad specialiosios sąlygos, taikomos pagal TLTRO III, baigsis šių metų birželį. Valdančioji taryba taip pat įvertins tinkamą savo dviejų pakopų rezervinio atlyginimo sistemos kalibravimą, kad neigiama palūkanų normų politika neapribotų bankų tarpininkavimo galimybių esant dideliam likvidumo pertekliui.

***

Valdančioji taryba yra pasirengusi koreguoti visas savo priemones pagal savo įgaliojimus, įtraukdama lankstumą, jei reikia, siekdama užtikrinti, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija stabilizuotųsi ties 2 % tikslo. Pandemija parodė, kad esant nepalankioms sąlygoms, lankstumas planuojant ir vykdant turto pirkimą padėjo išvengti susilpnėjusio pinigų politikos perdavimo ir padarė Valdančiosios tarybos pastangas pasiekti savo tikslą veiksmingesnes. Valdančiosios tarybos įgaliojimų ribose, esant nepalankioms sąlygoms, lankstumas išliks pinigų politikos elementas, kai pinigų politikos perdavimo grėsmės kels pavojų kainų stabilumo pasiekimui.

Šiandien 14.30 val. CET prasidėsiančioje spaudos konferencijoje ECB pirmininkas pakomentuos šių sprendimų pagrindus.