Žalios naftos kaina artėja prie balandžio mėnesio pradžios


Pokalbiai apie žalios naftos kainą

The naftos kaina pratęsia aukščiausių ir žemiausių rodiklių seriją nuo šios savaitės pradžios, nepaisant didesnio, nei tikėtasi, JAV atsargų padidėjimo, o likusią savaitės dalį žaliavinė nafta gali pasiekti didesnį pažangą, jei pavyks išvalyti balandžio mėnesio pradžios intervalą.

Žalios naftos kaina artėja prie balandžio mėnesio pradžios

The naftos kaina yra ant mėnesio rekordo (105,59 USD), nes prekyba grįžta virš 50 dienų SMA (99,22 USD), ir atrodo, kad lėtėjančios paklausos ženklai mažai padės pažaboti naftos kainas dėl nuolatinių Rusijos sukeltų trikdžių. – Ukrainos karas.

Tuo pačiu metu, Naftą eksportuojančių šalių organizacija (OPEC) Panašu, kad grupė eina palaipsniui didindama gamybą, nes grupė planuoja „2022 m. gegužės mėn. padidinkite bendrą mėnesio gamybą 0,432 mb/d“, o OPEC artimiausiais mėnesiais gali laikytis dabartinio gamybos grafiko, nes JAV atsargos didės antrą savaitę iš eilės.

Naftos atsargos per savaitę, pasibaigusią balandžio 8 d., padidėjo 9,382 mln. po to, kai praėjusią savaitę padidėjo 2,421 mln., o duomenys patvirtina lūkesčius dėl mažesnio suvartojimo, nes naujausioje OPEC mėnesinėje naftos rinkos ataskaitoje (MOMR) teigiama, kad „i.2022 m. naftos paklausos augimas buvo sumažintas 0,5 mb/d iki vidutiniškai 3,7 mb/d per metus, o tai lėmė pasaulio BVP nuosmukį dėl geopolitinių pokyčių ir Omicron varianto atgimimo pasaulinei naftos paklausai Kinijoje.

OPEC mėnesinės naftos rinkos ataskaitos vaizdas

Nepaisant to, MOMR sako, kad „wPrognozuojama, kad vidutinis naftos poreikis bus 100,5 mb/d, o tai yra 0,4 mb/d mažesnis nei praėjusio mėnesio vertinimas ir maždaug 0,3 mb/d didesnis nei 2019 m.“, o atnaujinime teigiama, kad OPEC ir toliau laikysis pastovaus požiūrio didindama pasiūlą, net jei žaliavinės žaliavos suvartojimas grįš į priešpandeminį lygį.

EIA Weekly JAV žalios naftos gavybos lauko vaizdas

Savo ruožtu, dabartinės rinkos sąlygos gali išlaikyti naftos kainą, nes naujausi Energetikos informacijos administracijos (EIA) duomenys rodo, kad antroji savaitės gavybos lauke spausdinama 11 800 tūkst. Ministrų susitikimas gegužės 5 d., nes atrodo, kad bus galima išbandyti mėnesio didžiausia (105,59 USD).

Atsižvelgiant į tai, naftos kaina atrodo nusiteikusi išbandykite mėnesio rekordą (105,59 USD) kadangi ji pratęsia aukštesnių ir žemiausių rekordų seriją nuo savaitės pradžios, o žaliavinė nafta gali bandyti atsekti nuosmukį nuo aukščiausios metinės vertės (130,50 USD), jei pavyks išvalyti balandžio mėnesio pradžios intervalą.

Žalios naftos kainų dienos diagrama

Žalios naftos kainų dienos diagramos vaizdas

Šaltinis: Prekybos vaizdas

  • Turėkite omenyje, kad naftos kaina pasiekė aukščiausią 2008 m. rugpjūčio mėnesio rekordą (128,60 USD), nes ji pasiekė naują aukščiausią metinį lygį (130,50 USD). Kovąsu mitingu stumia Santykinio stiprumo indeksas (RSI) į perpirktą teritoriją ketvirtą kartą 2022 m.
  • Tačiau vadovėlio RSI pardavimo signalas pasirodė, kai naftos kaina pakilo prieš rekordines aukštumas (147,27 USD), o žaliavinė kaina kovo mėn. žemiausią kainą (93,53 USD) šią savaitę tai susidūrė su„Fibonacci“ sutampa maždaug 93,50 USD (61,8% atsekimas) iki 95,30 USD (23,6% padidėjimas).
  • Nepaisant to, nuosmukis nuo aukščiausios metinės vertės (130,50 USD) gali pasirodyti kaip platesnės tendencijos korekcija, nes 50 dienų SMA (100,87 USD) ir toliau rodo teigiamą nuolydį, o nesėkmingas bandymas užsidaryti žemiau osutampa apie 93,50 USD (61,8 % atsekimas) iki 95,30 USD (23,6 % išplėtimas) stumdamas naftos kainą atgal link 104,20 USD (50 proc. plėtra).
  • Naftos kaina yra mėnesio aukščiausio lygio išbandymo viršūnėje (105,59 USD) kadangi nuo savaitės pradžios pratęsiamas aukščiausių ir žemiausių rodiklių ciklas, o balandžio mėnesio pradžios intervalo pertrauka atneša 108,10 USD (61,8 % plėtra) regione atgal į radarą.
  • Aplink atsiranda kita dominanti sritis 112,80 USD (161,8 % išplėtimas) iki 113,70 USD (78,6 % padidėjimas)su pertrauka / uždarymas viršija 115,00 USD (23,6 % atsekimas) atveriant 117,20 USD (78,6 % atsekimo) regioną.
  • Tuo pačiu metu nesugebėjimas išvalyti mėnesio didžiausia (105,59 USD) gali išlaikyti naftos kainą tam tikrame diapazone, o regione nukritus žemiau 100,20 USD (38,2 proc. plėtra) sutampa maždaug 93,50 USD (61,8 % atsekimas) iki 95,30 USD (23,6 % išplėtimas) radare.

— Parašė David Song, valiutų strategas

Sekite mane Twitter adresu @DavidJSong

!function(){function errMsg(errCode,msg){return(msg||””)+” (SystemJS Error#”+errCode+” https://git.io/JvFET#”+errCode+”)”}var baseUrl,lastSepIndex,hasSymbol=”undefined”!=typeof Symbol,hasSelf=”undefined”!=typeof self,hasDocument=”undefined”!=typeof document,envGlobal=hasSelf?self:global;!hasDocument||(lastSepIndex=document.querySelector(“base[href]”))&&(baseUrl=lastSepIndex.href),baseUrl||”undefined”==typeof location||-1!==(lastSepIndex=(baseUrl=location.href.split(“#”)[0].split(“?”)[0]).lastIndexOf(“/”))&&(baseUrl=baseUrl.slice(0,lastSepIndex+1));var backslashRegEx=/\/g;function resolveIfNotPlainOrUrl(relUrl,parentUrl){if(“/”===(relUrl=-1!==relUrl.indexOf(“\”)?relUrl.replace(backslashRegEx,”/”):relUrl)[0]&&”/”===relUrl[1])return parentUrl.slice(0,parentUrl.indexOf(“:”)+1)+relUrl;if(“.”===relUrl[0]&&(“/”===relUrl[1]||”.”===relUrl[1]&&(“/”===relUrl[2]||2===relUrl.length&&(relUrl+=”/”))||1===relUrl.length&&(relUrl+=”/”))||”/”===relUrl[0]){var parentProtocol=parentUrl.slice(0,parentUrl.indexOf(“:”)+1),pathname=”/”===parentUrl[parentProtocol.length+1]?”file:”!==parentProtocol?(pathname=parentUrl.slice(parentProtocol.length+2)).slice(pathname.indexOf(“/”)+1):parentUrl.slice(8):parentUrl.slice(parentProtocol.length+(“/”===parentUrl[parentProtocol.length]));if(“/”===relUrl[0])return parentUrl.slice(0,parentUrl.length-pathname.length-1)+relUrl;for(var segmented=pathname.slice(0,pathname.lastIndexOf(“/”)+1)+relUrl,output=[],segmentIndex=-1,i=0;ipkgName.length&&”/”!==pkg[pkg.length-1]?void targetWarning(“W2″,pkgName,pkg,”should have a trailing ‘/'”):pkg+id.slice(pkgName.length)}}function targetWarning(code,match,target,msg){console.warn(errMsg(code,”Package target “+msg+”, resolving target ‘”+target+”‘ for “+match))}function resolveImportMap(importMap,resolvedOrPlain,parentUrl){for(var scopes=importMap.scopes,scopeUrl=parentUrl&&getMatch(parentUrl,scopes);scopeUrl;){var packageResolution=applyPackages(resolvedOrPlain,scopes[scopeUrl]);if(packageResolution)return packageResolution;scopeUrl=getMatch(scopeUrl.slice(0,scopeUrl.lastIndexOf(“/”)),scopes)}return applyPackages(resolvedOrPlain,importMap.imports)||-1!==resolvedOrPlain.indexOf(“:”)&&resolvedOrPlain}var toStringTag=hasSymbol&&Symbol.toStringTag,REGISTRY=hasSymbol?Symbol():”@”;function SystemJS(){this[REGISTRY]={}}var lastRegister,systemJSPrototype=SystemJS.prototype;function loadToId(load){return load.id}function triggerOnload(loader,load,err,isErrSource){if(loader.onload(err,load.id,load.d&&load.d.map(loadToId),!!isErrSource),err)throw err}function getOrCreateLoad(loader,id,firstParentUrl){var load=loader[REGISTRY][id];if(load)return load;var importerSetters=[],ns=Object.create(null);toStringTag&&Object.defineProperty(ns,toStringTag,{value:”Module”});var instantiatePromise=Promise.resolve().then(function(){return loader.instantiate(id,firstParentUrl)}).then(function(registration){if(!registration)throw Error(errMsg(2,”Module “+id+” did not instantiate”));var declared=registration[1](function _export(name,value){var changed=!(load.h=!0);if(“string”==typeof name)name in ns&&ns[name]===value||(ns[name]=value,changed=!0);else{for(var p in name){value=name[p];p in ns&&ns[p]===value||(ns[p]=value,changed=!0)}name&&name.__esModule&&(ns.__esModule=name.__esModule)}if(changed)for(var i=0;i{var fulfilled=value=>{try{step(generator.next(value))}catch(e){reject(e)}},rejected=value=>{try{step(generator.throw(value))}catch(e){reject(e)}},step=x=>x.done?resolve(x.value):Promise.resolve(x.value).then(fulfilled,rejected);step((generator=generator.apply(__this,__arguments)).next())});function raise(errorConstructor,message,name){throw new errorConstructor(“Failed to execute ‘requestSubmit’ on ‘HTMLFormElement’: “+message+”.”,name)}!function(){if(void 0!==window.Reflect&&void 0!==window.customElements&&!window.customElements.polyfillWrapFlushCallback){const BuiltInHTMLElement=HTMLElement,wrapperForTheName_HTMLElement=function HTMLElement2(){return Reflect.construct(BuiltInHTMLElement,[],this.constructor)};window.HTMLElement=wrapperForTheName_HTMLElement,HTMLElement.prototype=BuiltInHTMLElement.prototype,HTMLElement.prototype.constructor=HTMLElement,Object.setPrototypeOf(HTMLElement,BuiltInHTMLElement)}}(),”function”!=typeof(Turbo$1=HTMLFormElement.prototype).requestSubmit&&(Turbo$1.requestSubmit=function(submitter){submitter?(function validateSubmitter(submitter,form){submitter instanceof HTMLElement||raise(TypeError,”parameter 1 is not of type ‘HTMLElement'”),”submit”==submitter.type||raise(TypeError,”The specified element is not a submit button”),submitter.form==form||raise(DOMException,”The specified element is not owned by this form element”,”NotFoundError”)}(submitter,this),submitter.click()):((submitter=document.createElement(“input”)).type=”submit”,submitter.hidden=!0,this.appendChild(submitter),submitter.click(),this.removeChild(submitter))});const submittersByForm=new WeakMap;function clickCaptured(submitter){submitter=function findSubmitterFromClickTarget(candidate){const element=candidate instanceof Element?candidate:candidate instanceof Node?candidate.parentElement:null;return”submit”==(null==(candidate=element?element.closest(“input, button”):null)?void 0:candidate.type)?candidate:null}(submitter.target);submitter&&submitter.form&&submittersByForm.set(submitter.form,submitter)}!function(){if(!(“submitter”in Event.prototype)){let prototype;if(“SubmitEvent”in window&&/Apple Computer/.test(navigator.vendor))prototype=window.SubmitEvent.prototype;else{if(“SubmitEvent”in window)return;prototype=window.Event.prototype}addEventListener(“click”,clickCaptured,!0),Object.defineProperty(prototype,”submitter”,{get(){if(“submit”==this.type&&this.target instanceof HTMLFormElement)return submittersByForm.get(this.target)}})}}(),(dfxGdprChecker=FrameLoadingStyle=FrameLoadingStyle||{}).eager=”eager”,dfxGdprChecker.lazy=”lazy”;class FrameElement extends HTMLElement{constructor(){super(),this.loaded=Promise.resolve(),this.delegate=new FrameElement.delegateConstructor(this)}static get observedAttributes(){return[“disabled”,”loading”,”src”]}connectedCallback(){this.delegate.connect()}disconnectedCallback(){this.delegate.disconnect()}reload(){var{src}=this;this.src=null,this.src=src}attributeChangedCallback(name){“loading”==name?this.delegate.loadingStyleChanged():”src”==name?this.delegate.sourceURLChanged():this.delegate.disabledChanged()}get src(){return this.getAttribute(“src”)}set src(value){value?this.setAttribute(“src”,value):this.removeAttribute(“src”)}get loading(){return function frameLoadingStyleFromString(style){return”lazy”!==style.toLowerCase()?FrameLoadingStyle.eager:FrameLoadingStyle.lazy}(this.getAttribute(“loading”)||””)}set loading(value){value?this.setAttribute(“loading”,value):this.removeAttribute(“loading”)}get disabled(){return this.hasAttribute(“disabled”)}set disabled(value){value?this.setAttribute(“disabled”,””):this.removeAttribute(“disabled”)}get autoscroll(){return this.hasAttribute(“autoscroll”)}set autoscroll(value){value?this.setAttribute(“autoscroll”,””):this.removeAttribute(“autoscroll”)}get complete(){return!this.delegate.isLoading}get isActive(){return this.ownerDocument===document&&!this.isPreview}get isPreview(){var _b;return null===(_b=null===(_b=this.ownerDocument)||void 0===_b?void 0:_b.documentElement)||void 0===_b?void 0:_b.hasAttribute(“data-turbo-preview”)}}function expandURL(locatable){return new URL(locatable.toString(),document.baseURI)}function getAnchor(anchorMatch){return anchorMatch.hash?anchorMatch.hash.slice(1):(anchorMatch=anchorMatch.href.match(/#(.*)$/))?anchorMatch[1]:void 0}function getAction(form,submitter){return expandURL((null==submitter?void 0:submitter.getAttribute(“formaction”))||form.getAttribute(“action”)||form.action)}function getExtension(url){return(function getLastPathComponent(url){return function getPathComponents(url){return url.pathname.split(“/”).slice(1)}(url).slice(-1)[0]}(url).match(/.[^.]*$/)||[])[0]||””}function isPrefixedBy(baseURL,prefix){prefix=function getPrefix(url){return function addTrailingSlash(value){return value.endsWith(“/”)?value:value+”/”}(url.origin+url.pathname)}(prefix);return baseURL.href===expandURL(prefix).href||baseURL.href.startsWith(prefix)}function locationIsVisitable(location2,rootLocation){return isPrefixedBy(location2,rootLocation)&&function isHTML(url){return!!getExtension(url).match(/^(?:|.(?:htm|html|xhtml))$/)}(location2)}function getRequestURL(url){var anchor=getAnchor(url);return null!=anchor?url.href.slice(0,-(anchor.length+1)):url.href}function toCacheKey(url){return getRequestURL(url)}class FetchResponse{constructor(response){this.response=response}get succeeded(){return this.response.ok}get failed(){return!this.succeeded}get clientError(){return 400<=this.statusCode&&this.statusCode<=499}get serverError(){return 500<=this.statusCode&&this.statusCoderequestAnimationFrame(()=>resolve()))}function parseHTMLDocument(html=””){return(new DOMParser).parseFromString(html,”text/html”)}function unindent(strings,…match){const lines=function interpolate(strings,values){return strings.reduce((result,string,i)=>{return result+string+(null==values[i]?””:values[i])},””)}(strings,match).replace(/^n/,””).split(“n”);match=lines[0].match(/^s+/);const indent=match?match[0].length:0;return lines.map(line=>line.slice(indent)).join(“n”)}function uuid(){return Array.apply(null,{length:36}).map((_,i)=>8==i||13==i||18==i||23==i?”-“:14==i?”4”:(19==i?Math.floor(4*Math.random())+8:Math.floor(15*Math.random())).toString(16)).join(“”)}function getAttribute(attributeName,…elements){for(const value of elements.map(element=>null==element?void 0:element.getAttribute(attributeName)))if(“string”==typeof value)return value;return null}function markAsBusy(…elements){for(const element of elements)”turbo-frame”==element.localName&&element.setAttribute(“busy”,””),element.setAttribute(“aria-busy”,”true”)}function clearBusyState(…elements){for(const element of elements)”turbo-frame”==element.localName&&element.removeAttribute(“busy”),element.removeAttribute(“aria-busy”)}(Turbo$1=FetchMethod=FetchMethod||{})[Turbo$1.get=0]=”get”,Turbo$1[Turbo$1.post=1]=”post”,Turbo$1[Turbo$1.put=2]=”put”,Turbo$1[Turbo$1.patch=3]=”patch”,Turbo$1[Turbo$1.delete=4]=”delete”;class FetchRequest{constructor(delegate,method,location2,body=new URLSearchParams,target=null){this.abortController=new AbortController,this.resolveRequestPromise=value=>{},this.delegate=delegate,this.method=method,this.headers=this.defaultHeaders,this.body=body,this.url=location2,this.target=target}get location(){return this.url}get params(){return this.url.searchParams}get entries(){return this.body?Array.from(this.body.entries()):[]}cancel(){this.abortController.abort()}perform(){return __async$4(this,null,function*(){var _a,_b,{fetchOptions}=this;null!==(_b=(_a=this.delegate).prepareHeadersForRequest)&&void 0!==_b&&_b.call(_a,this.headers,this),yield this.allowRequestToBeIntercepted(fetchOptions);try{this.delegate.requestStarted(this);var response=yield fetch(this.url.href,fetchOptions);return yield this.receive(response)}catch(error){if(“AbortError”!==error.name)throw this.delegate.requestErrored(this,error),error}finally{this.delegate.requestFinished(this)}})}receive(response){return __async$4(this,null,function*(){var fetchResponse=new FetchResponse(response);return dispatch(“turbo:before-fetch-response”,{cancelable:!0,detail:{fetchResponse:fetchResponse},target:this.target}).defaultPrevented?this.delegate.requestPreventedHandlingResponse(this,fetchResponse):fetchResponse.succeeded?this.delegate.requestSucceededWithResponse(this,fetchResponse):this.delegate.requestFailedWithResponse(this,fetchResponse),fetchResponse})}get fetchOptions(){var _a;return{method:FetchMethod[this.method].toUpperCase(),credentials:”same-origin”,headers:this.headers,redirect:”follow”,body:this.isIdempotent?null:this.body,signal:this.abortSignal,referrer:null===(_a=this.delegate.referrer)||void 0===_a?void 0:_a.href}}get defaultHeaders(){return{Accept:”text/html, application/xhtml+xml”}}get isIdempotent(){return this.method==FetchMethod.get}get abortSignal(){return this.abortController.signal}allowRequestToBeIntercepted(fetchOptions){return __async$4(this,null,function*(){var requestInterception=new Promise(resolve=>this.resolveRequestPromise=resolve);dispatch(“turbo:before-fetch-request”,{cancelable:!0,detail:{fetchOptions:fetchOptions,url:this.url,resume:this.resolveRequestPromise},target:this.target}).defaultPrevented&&(yield requestInterception)})}}class AppearanceObserver{constructor(delegate,element){this.started=!1,this.intersect=lastEntry=>{lastEntry=lastEntry.slice(-1)[0];null!=lastEntry&&lastEntry.isIntersecting&&this.delegate.elementAppearedInViewport(this.element)},this.delegate=delegate,this.element=element,this.intersectionObserver=new IntersectionObserver(this.intersect)}start(){this.started||(this.started=!0,this.intersectionObserver.observe(this.element))}stop(){this.started&&(this.started=!1,this.intersectionObserver.unobserve(this.element))}}class StreamMessage{constructor(html){this.templateElement=document.createElement(“template”),this.templateElement.innerHTML=html}static wrap(message){return”string”==typeof message?new this(message):message}get fragment(){const fragment=document.createDocumentFragment();for(const element of this.foreignElements)fragment.appendChild(document.importNode(element,!0));return fragment}get foreignElements(){return this.templateChildren.reduce((streamElements,child)=>”turbo-stream”==child.tagName.toLowerCase()?[…streamElements,child]:streamElements,[])}get templateChildren(){return Array.from(this.templateElement.content.children)}}StreamMessage.contentType=”text/vnd.turbo-stream.html”,(dfxGdprChecker=FormSubmissionState=FormSubmissionState||{})[dfxGdprChecker.initialized=0]=”initialized”,dfxGdprChecker[dfxGdprChecker.requesting=1]=”requesting”,dfxGdprChecker[dfxGdprChecker.waiting=2]=”waiting”,dfxGdprChecker[dfxGdprChecker.receiving=3]=”receiving”,dfxGdprChecker[dfxGdprChecker.stopping=4]=”stopping”,dfxGdprChecker[dfxGdprChecker.stopped=5]=”stopped”,(Turbo$1=FormEnctype=FormEnctype||{}).urlEncoded=”application/x-www-form-urlencoded”,Turbo$1.multipart=”multipart/form-data”,Turbo$1.plain=”text/plain”;class FormSubmission{constructor(delegate,formElement,submitter,mustRedirect=!1){this.state=FormSubmissionState.initialized,this.delegate=delegate,this.formElement=formElement,this.submitter=submitter,this.formData=function buildFormData(formElement,submitter){const formData=new FormData(formElement),name=null==submitter?void 0:submitter.getAttribute(“name”),value=null==submitter?void 0:submitter.getAttribute(“value”);name&&null!=value&&formData.get(name)!=value&&formData.append(name,value);return formData}(formElement,submitter),this.location=expandURL(this.action),this.method==FetchMethod.get&&function mergeFormDataEntries(url,entries){const searchParams=new URLSearchParams;for(var[name,value]of entries)value instanceof File||searchParams.append(name,value);url.search=searchParams.toString()}(this.location,[…this.body.entries()]),this.fetchRequest=new FetchRequest(this,this.method,this.location,this.body,this.formElement),this.mustRedirect=mustRedirect}static confirmMethod(message,element){return confirm(message)}get method(){var _a;const method=(null===(_a=this.submitter)||void 0===_a?void 0:_a.getAttribute(“formmethod”))||this.formElement.getAttribute(“method”)||””;return function fetchMethodFromString(method){switch(method.toLowerCase()){case”get”:return FetchMethod.get;case”post”:return FetchMethod.post;case”put”:return FetchMethod.put;case”patch”:return FetchMethod.patch;case”delete”:return FetchMethod.delete}}(method.toLowerCase())||FetchMethod.get}get action(){var _a,formElementAction=”string”==typeof this.formElement.action?this.formElement.action:null;return(null===(_a=this.submitter)||void 0===_a?void 0:_a.getAttribute(“formaction”))||this.formElement.getAttribute(“action”)||formElementAction||””}get body(){return this.enctype==FormEnctype.urlEncoded||this.method==FetchMethod.get?new URLSearchParams(this.stringFormData):this.formData}get enctype(){var _a;return function formEnctypeFromString(encoding){switch(encoding.toLowerCase()){case FormEnctype.multipart:return FormEnctype.multipart;case FormEnctype.plain:return FormEnctype.plain;default:return FormEnctype.urlEncoded}}((null===(_a=this.submitter)||void 0===_a?void 0:_a.getAttribute(“formenctype”))||this.formElement.enctype)}get isIdempotent(){return this.fetchRequest.isIdempotent}get stringFormData(){return[…this.formData].reduce((entries,[name,value])=>entries.concat(“string”==typeof value?[[name,value]]:[]),[])}get confirmationMessage(){return this.formElement.getAttribute(“data-turbo-confirm”)}get needsConfirmation(){return null!==this.confirmationMessage}start(){return __async$4(this,null,function*(){var{initialized,requesting}=FormSubmissionState;if(this.needsConfirmation&&!FormSubmission.confirmMethod(this.confirmationMessage,this.formElement))return;if(this.state==initialized)return this.state=requesting,this.fetchRequest.perform()})}stop(){var{stopping,stopped}=FormSubmissionState;if(this.state!=stopping&&this.state!=stopped)return this.state=stopping,this.fetchRequest.cancel(),!0}prepareHeadersForRequest(headers,token){token.isIdempotent||((token=function getCookieValue(cookieName){if(null!=cookieName){const cookies=document.cookie?document.cookie.split(“; “):[],cookie=cookies.find(cookie2=>cookie2.startsWith(cookieName));if(cookie){var value=cookie.split(“=”).slice(1).join(“=”);return value?decodeURIComponent(value):void 0}}}(getMetaContent(“csrf-param”))||getMetaContent(“csrf-token”))&&(headers[“X-CSRF-Token”]=token),headers.Accept=[StreamMessage.contentType,headers.Accept].join(“, “))}requestStarted(request){var _a;this.state=FormSubmissionState.waiting,null!==(_a=this.submitter)&&void 0!==_a&&_a.setAttribute(“disabled”,””),dispatch(“turbo:submit-start”,{target:this.formElement,detail:{formSubmission:this}}),this.delegate.formSubmissionStarted(this)}requestPreventedHandlingResponse(request,response){this.result={success:response.succeeded,fetchResponse:response}}requestSucceededWithResponse(error,response){response.clientError||response.serverError?this.delegate.formSubmissionFailedWithResponse(this,response):this.requestMustRedirect(error)&&function responseSucceededWithoutRedirect(response){return 200==response.statusCode&&!response.redirected}(response)?(error=new Error(“Form responses must redirect to another location”),this.delegate.formSubmissionErrored(this,error)):(this.state=FormSubmissionState.receiving,this.result={success:!0,fetchResponse:response},this.delegate.formSubmissionSucceededWithResponse(this,response))}requestFailedWithResponse(request,response){this.result={success:!1,fetchResponse:response},this.delegate.formSubmissionFailedWithResponse(this,response)}requestErrored(request,error){this.result={success:!1,error:error},this.delegate.formSubmissionErrored(this,error)}requestFinished(request){var _a;this.state=FormSubmissionState.stopped,null!==(_a=this.submitter)&&void 0!==_a&&_a.removeAttribute(“disabled”),dispatch(“turbo:submit-end”,{target:this.formElement,detail:Object.assign({formSubmission:this},this.result)}),this.delegate.formSubmissionFinished(this)}requestMustRedirect(request){return!request.isIdempotent&&this.mustRedirect}}function getMetaContent(element){element=document.querySelector(`meta[name=”${element}”]`);return element&&element.content}class Snapshot{constructor(element){this.element=element}get children(){return[…this.element.children]}hasAnchor(anchor){return null!=this.getElementForAnchor(anchor)}getElementForAnchor(anchor){return anchor?this.element.querySelector(`[id=’${anchor}’], a[name=”${anchor}”]`):null}get isConnected(){return this.element.isConnected}get firstAutofocusableElement(){return this.element.querySelector(“[autofocus]”)}get permanentElements(){return[…this.element.querySelectorAll(“[id][data-turbo-permanent]”)]}getPermanentElementById(id){return this.element.querySelector(`#${id}[data-turbo-permanent]`)}getPermanentElementMapForSnapshot(snapshot){const permanentElementMap={};for(const currentPermanentElement of this.permanentElements){var{id}=currentPermanentElement,newPermanentElement=snapshot.getPermanentElementById(id);newPermanentElement&&(permanentElementMap[id]=[currentPermanentElement,newPermanentElement])}return permanentElementMap}}class FormInterceptor{constructor(delegate,element){this.submitBubbled=event=>{const form=event.target;if(!event.defaultPrevented&&form instanceof HTMLFormElement&&form.closest(“turbo-frame, html”)==this.element){const submitter=event.submitter||void 0;”dialog”!=((null===submitter||void 0===submitter?void 0:submitter.getAttribute(“formmethod”))||form.method)&&this.delegate.shouldInterceptFormSubmission(form,submitter)&&(event.preventDefault(),event.stopImmediatePropagation(),this.delegate.formSubmissionIntercepted(form,submitter))}},this.delegate=delegate,this.element=element}start(){this.element.addEventListener(“submit”,this.submitBubbled)}stop(){this.element.removeEventListener(“submit”,this.submitBubbled)}}class View{constructor(delegate,element){this.resolveRenderPromise=value=>{},this.resolveInterceptionPromise=value=>{},this.delegate=delegate,this.element=element}scrollToAnchor(element){element=this.snapshot.getElementForAnchor(element);element?(this.scrollToElement(element),this.focusElement(element)):this.scrollToPosition({x:0,y:0})}scrollToAnchorFromLocation(location2){this.scrollToAnchor(getAnchor(location2))}scrollToElement(element){element.scrollIntoView()}focusElement(element){element instanceof HTMLElement&&(element.hasAttribute(“tabindex”)?element.focus():(element.setAttribute(“tabindex”,”-1″),element.focus(),element.removeAttribute(“tabindex”)))}scrollToPosition({x,y}){this.scrollRoot.scrollTo(x,y)}scrollToTop(){this.scrollToPosition({x:0,y:0})}get scrollRoot(){return window}render(renderer){return __async$4(this,null,function*(){var{isPreview,shouldRender,newSnapshot:snapshot}=renderer;if(shouldRender)try{this.renderPromise=new Promise(resolve=>this.resolveRenderPromise=resolve),this.renderer=renderer,this.prepareToRenderSnapshot(renderer);var renderInterception=new Promise(resolve=>this.resolveInterceptionPromise=resolve);this.delegate.allowsImmediateRender(snapshot,this.resolveInterceptionPromise)||(yield renderInterception),yield this.renderSnapshot(renderer),this.delegate.viewRenderedSnapshot(snapshot,isPreview),this.finishRenderingSnapshot(renderer)}finally{delete this.renderer,this.resolveRenderPromise(void 0),delete this.renderPromise}else this.invalidate()})}invalidate(){this.delegate.viewInvalidated()}prepareToRenderSnapshot(renderer){this.markAsPreview(renderer.isPreview),renderer.prepareToRender()}markAsPreview(isPreview){isPreview?this.element.setAttribute(“data-turbo-preview”,””):this.element.removeAttribute(“data-turbo-preview”)}renderSnapshot(renderer){return __async$4(this,null,function*(){yield renderer.render()})}finishRenderingSnapshot(renderer){renderer.finishRendering()}}class FrameView extends View{invalidate(){this.element.innerHTML=””}get snapshot(){return new Snapshot(this.element)}}class LinkInterceptor{constructor(delegate,element){this.clickBubbled=event=>{this.respondsToEventTarget(event.target)?this.clickEvent=event:delete this.clickEvent},this.linkClicked=event=>{this.clickEvent&&this.respondsToEventTarget(event.target)&&event.target instanceof Element&&this.delegate.shouldInterceptLinkClick(event.target,event.detail.url)&&(this.clickEvent.preventDefault(),event.preventDefault(),this.delegate.linkClickIntercepted(event.target,event.detail.url)),delete this.clickEvent},this.willVisit=()=>{delete this.clickEvent},this.delegate=delegate,this.element=element}start(){this.element.addEventListener(“click”,this.clickBubbled),document.addEventListener(“turbo:click”,this.linkClicked),document.addEventListener(“turbo:before-visit”,this.willVisit)}stop(){this.element.removeEventListener(“click”,this.clickBubbled),document.removeEventListener(“turbo:click”,this.linkClicked),document.removeEventListener(“turbo:before-visit”,this.willVisit)}respondsToEventTarget(target){const element=target instanceof Element?target:target instanceof Node?target.parentElement:null;return element&&element.closest(“turbo-frame, html”)==this.element}}class Bardo{constructor(permanentElementMap){this.permanentElementMap=permanentElementMap}static preservingPermanentElements(permanentElementMap,callback){const bardo=new this(permanentElementMap);bardo.enter(),callback(),bardo.leave()}enter(){for(const id in this.permanentElementMap){var[,newPermanentElement]=this.permanentElementMap[id];this.replaceNewPermanentElementWithPlaceholder(newPermanentElement)}}leave(){for(const id in this.permanentElementMap){var[currentPermanentElement]=this.permanentElementMap[id];this.replaceCurrentPermanentElementWithClone(currentPermanentElement),this.replacePlaceholderWithPermanentElement(currentPermanentElement)}}replaceNewPermanentElementWithPlaceholder(permanentElement){var placeholder=function createPlaceholderForPermanentElement(permanentElement){const element=document.createElement(“meta”);return element.setAttribute(“name”,”turbo-permanent-placeholder”),element.setAttribute(“content”,permanentElement.id),element}(permanentElement);permanentElement.replaceWith(placeholder)}replaceCurrentPermanentElementWithClone(permanentElement){var clone=permanentElement.cloneNode(!0);permanentElement.replaceWith(clone)}replacePlaceholderWithPermanentElement(permanentElement){const placeholder=this.getPlaceholderById(permanentElement.id);null!==placeholder&&void 0!==placeholder&&placeholder.replaceWith(permanentElement)}getPlaceholderById(id){return this.placeholders.find(element=>element.content==id)}get placeholders(){return[…document.querySelectorAll(“meta[name=turbo-permanent-placeholder][content]”)]}}class Renderer{constructor(currentSnapshot,newSnapshot,isPreview,willRender=!0){this.currentSnapshot=currentSnapshot,this.newSnapshot=newSnapshot,this.isPreview=isPreview,this.willRender=willRender,this.promise=new Promise((resolve,reject)=>this.resolvingFunctions={resolve:resolve,reject:reject})}get shouldRender(){return!0}prepareToRender(){}finishRendering(){this.resolvingFunctions&&(this.resolvingFunctions.resolve(),delete this.resolvingFunctions)}createScriptElement(element){if(“false”==element.getAttribute(“data-turbo-eval”))return element;{const createdScriptElement=document.createElement(“script”);return this.cspNonce&&(createdScriptElement.nonce=this.cspNonce),createdScriptElement.textContent=element.textContent,createdScriptElement.async=!1,function copyElementAttributes(destinationElement,sourceElement){for(var{name,value}of[…sourceElement.attributes])destinationElement.setAttribute(name,value)}(createdScriptElement,element),createdScriptElement}}preservingPermanentElements(callback){Bardo.preservingPermanentElements(this.permanentElementMap,callback)}focusFirstAutofocusableElement(){const element=this.connectedSnapshot.firstAutofocusableElement;!function elementIsFocusable(element){return element&&”function”==typeof element.focus}(element)||element.focus()}get connectedSnapshot(){return this.newSnapshot.isConnected?this.newSnapshot:this.currentSnapshot}get currentElement(){return this.currentSnapshot.element}get newElement(){return this.newSnapshot.element}get permanentElementMap(){return this.currentSnapshot.getPermanentElementMapForSnapshot(this.newSnapshot)}get cspNonce(){var _a;return null===(_a=document.head.querySelector(‘meta[name=”csp-nonce”]’))||void 0===_a?void 0:_a.getAttribute(“content”)}}class FrameRenderer extends Renderer{get shouldRender(){return!0}render(){return __async$4(this,null,function*(){yield nextAnimationFrame(),this.preservingPermanentElements(()=>{this.loadFrameElement()}),this.scrollFrameIntoView(),yield nextAnimationFrame(),this.focusFirstAutofocusableElement(),yield nextAnimationFrame(),this.activateScriptElements()})}loadFrameElement(){var _a;const destinationRange=document.createRange();destinationRange.selectNodeContents(this.currentElement),destinationRange.deleteContents();var frameElement=this.newElement;const sourceRange=null===(_a=frameElement.ownerDocument)||void 0===_a?void 0:_a.createRange();sourceRange&&(sourceRange.selectNodeContents(frameElement),this.currentElement.appendChild(sourceRange.extractContents()))}scrollFrameIntoView(){if(this.currentElement.autoscroll||this.newElement.autoscroll){const element=this.currentElement.firstElementChild;var block=function readScrollLogicalPosition(value,defaultValue){return”end”==value||”start”==value||”center”==value||”nearest”==value?value:defaultValue}(this.currentElement.getAttribute(“data-autoscroll-block”),”end”);if(element)return element.scrollIntoView({block:block}),!0}return!1}activateScriptElements(){for(const inertScriptElement of this.newScriptElements){var activatedScriptElement=this.createScriptElement(inertScriptElement);inertScriptElement.replaceWith(activatedScriptElement)}}get newScriptElements(){return this.currentElement.querySelectorAll(“script”)}}class ProgressBar{constructor(){this.hiding=!1,this.value=0,this.visible=!1,this.trickle=()=>{this.setValue(this.value+Math.random()/100)},this.stylesheetElement=this.createStylesheetElement(),this.progressElement=this.createProgressElement(),this.installStylesheetElement(),this.setValue(0)}static get defaultCSS(){return unindent`
.turbo-progress-bar {
position: fixed;
display: block;
top: 0;
left: 0;
height: 3px;
background: #0076ff;
z-index: 9999;
transition:
width ${ProgressBar.animationDuration}ms ease-out,
opacity ${ProgressBar.animationDuration/2}ms ${ProgressBar.animationDuration/2}ms ease-in;
transform: translate3d(0, 0, 0);
}
`}show(){this.visible||(this.visible=!0,this.installProgressElement(),this.startTrickling())}hide(){this.visible&&!this.hiding&&(this.hiding=!0,this.fadeProgressElement(()=>{this.uninstallProgressElement(),this.stopTrickling(),this.visible=!1,this.hiding=!1}))}setValue(value){this.value=value,this.refresh()}installStylesheetElement(){document.head.insertBefore(this.stylesheetElement,document.head.firstChild)}installProgressElement(){this.progressElement.style.width=”0″,this.progressElement.style.opacity=”1″,document.documentElement.insertBefore(this.progressElement,document.body),this.refresh()}fadeProgressElement(callback){this.progressElement.style.opacity=”0″,setTimeout(callback,1.5*ProgressBar.animationDuration)}uninstallProgressElement(){this.progressElement.parentNode&&document.documentElement.removeChild(this.progressElement)}startTrickling(){this.trickleInterval||(this.trickleInterval=window.setInterval(this.trickle,ProgressBar.animationDuration))}stopTrickling(){window.clearInterval(this.trickleInterval),delete this.trickleInterval}refresh(){requestAnimationFrame(()=>{this.progressElement.style.width=`${10+90*this.value}%`})}createStylesheetElement(){const element=document.createElement(“style”);return element.type=”text/css”,element.textContent=ProgressBar.defaultCSS,element}createProgressElement(){const element=document.createElement(“div”);return element.className=”turbo-progress-bar”,element}}ProgressBar.animationDuration=300;class HeadSnapshot extends Snapshot{constructor(){super(…arguments),this.detailsByOuterHTML=this.children.filter(element=>!function elementIsNoscript(tagName){tagName=tagName.tagName.toLowerCase();return”noscript”==tagName}(element)).map(element=>function elementWithoutNonce(element){element.hasAttribute(“nonce”)&&element.setAttribute(“nonce”,””);return element}(element)).reduce((result,element)=>{var{outerHTML}=element,details=outerHTML in result?result[outerHTML]:{type:function elementType(element){{if(function elementIsScript(tagName){tagName=tagName.tagName.toLowerCase();return”script”==tagName}(element))return”script”;if(function elementIsStylesheet(element){var tagName=element.tagName.toLowerCase();return”style”==tagName||”link”==tagName&&”stylesheet”==element.getAttribute(“rel”)}(element))return”stylesheet”}}(element),tracked:function elementIsTracked(element){return”reload”==element.getAttribute(“data-turbo-track”)}(element),elements:[]};return Object.assign(Object.assign({},result),{[outerHTML]:Object.assign(Object.assign({},details),{elements:[…details.elements,element]})})},{})}get trackedElementSignature(){return Object.keys(this.detailsByOuterHTML).filter(outerHTML=>this.detailsByOuterHTML[outerHTML].tracked).join(“”)}getScriptElementsNotInSnapshot(snapshot){return this.getElementsMatchingTypeNotInSnapshot(“script”,snapshot)}getStylesheetElementsNotInSnapshot(snapshot){return this.getElementsMatchingTypeNotInSnapshot(“stylesheet”,snapshot)}getElementsMatchingTypeNotInSnapshot(matchedType,snapshot){return Object.keys(this.detailsByOuterHTML).filter(outerHTML=>!(outerHTML in snapshot.detailsByOuterHTML)).map(outerHTML=>this.detailsByOuterHTML[outerHTML]).filter(({type})=>type==matchedType).map(({elements:[element]})=>element)}get provisionalElements(){return Object.keys(this.detailsByOuterHTML).reduce((result,outerHTML)=>{const{type,tracked,elements}=this.detailsByOuterHTML[outerHTML];return null!=type||tracked?1{var{elements:[element]}=this.detailsByOuterHTML[element];return function elementIsMetaElementWithName(element,name){var tagName=element.tagName.toLowerCase();return”meta”==tagName&&element.getAttribute(“name”)==name}(element,name)?element:result},void 0)}}class PageSnapshot extends Snapshot{constructor(element,headSnapshot){super(element),this.headSnapshot=headSnapshot}static fromHTMLString(html=””){return this.fromDocument(parseHTMLDocument(html))}static fromElement(element){return this.fromDocument(element.ownerDocument)}static fromDocument({head,body}){return new this(body,new HeadSnapshot(head))}clone(){return new PageSnapshot(this.element.cloneNode(!0),this.headSnapshot)}get headElement(){return this.headSnapshot.element}get rootLocation(){var _a;return expandURL(null!==(_a=this.getSetting(“root”))&&void 0!==_a?_a:”/”)}get cacheControlValue(){return this.getSetting(“cache-control”)}get isPreviewable(){return”no-preview”!=this.cacheControlValue}get isCacheable(){return”no-cache”!=this.cacheControlValue}get isVisitable(){return”reload”!=this.getSetting(“visit-control”)}getSetting(name){return this.headSnapshot.getMetaValue(`turbo-${name}`)}}(dfxGdprChecker=TimingMetric=TimingMetric||{}).visitStart=”visitStart”,dfxGdprChecker.requestStart=”requestStart”,dfxGdprChecker.requestEnd=”requestEnd”,dfxGdprChecker.visitEnd=”visitEnd”,(Turbo$1=VisitState=VisitState||{}).initialized=”initialized”,Turbo$1.started=”started”,Turbo$1.canceled=”canceled”,Turbo$1.failed=”failed”;const defaultOptions={action:”advance”,historyChanged:!(Turbo$1.completed=”completed”),visitCachedSnapshot:()=>{},willRender:!0};(dfxGdprChecker=SystemStatusCode=SystemStatusCode||{})[dfxGdprChecker.networkFailure=0]=”networkFailure”,dfxGdprChecker[dfxGdprChecker.timeoutFailure=-1]=”timeoutFailure”,dfxGdprChecker[dfxGdprChecker.contentTypeMismatch=-2]=”contentTypeMismatch”;class Visit{constructor(snapshotHTML,response,visitCachedSnapshot,willRender={}){this.identifier=uuid(),this.timingMetrics={},this.followedRedirect=!1,this.historyChanged=!1,this.scrolled=!1,this.snapshotCached=!1,this.state=VisitState.initialized,this.delegate=snapshotHTML,this.location=response,this.restorationIdentifier=visitCachedSnapshot||uuid();var{action,historyChanged,referrer,snapshotHTML,response,visitCachedSnapshot,willRender}=Object.assign(Object.assign({},defaultOptions),willRender);this.action=action,this.historyChanged=historyChanged,this.referrer=referrer,this.snapshotHTML=snapshotHTML,this.response=response,this.isSamePage=this.delegate.locationWithActionIsSamePage(this.location,this.action),this.visitCachedSnapshot=visitCachedSnapshot,this.willRender=willRender,this.scrolled=!willRender}get adapter(){return this.delegate.adapter}get view(){return this.delegate.view}get history(){return this.delegate.history}get restorationData(){return this.history.getRestorationDataForIdentifier(this.restorationIdentifier)}get silent(){return this.isSamePage}start(){this.state==VisitState.initialized&&(this.recordTimingMetric(TimingMetric.visitStart),this.state=VisitState.started,this.adapter.visitStarted(this),this.delegate.visitStarted(this))}cancel(){this.state==VisitState.started&&(this.request&&this.request.cancel(),this.cancelRender(),this.state=VisitState.canceled)}complete(){this.state==VisitState.started&&(this.recordTimingMetric(TimingMetric.visitEnd),this.state=VisitState.completed,this.adapter.visitCompleted(this),this.delegate.visitCompleted(this),this.followRedirect())}fail(){this.state==VisitState.started&&(this.state=VisitState.failed,this.adapter.visitFailed(this))}changeHistory(){var method;this.historyChanged||(method=this.location.href===(null===(method=this.referrer)||void 0===method?void 0:method.href)?”replace”:this.action,method=this.getHistoryMethodForAction(method),this.history.update(method,this.location,this.restorationIdentifier),this.historyChanged=!0)}issueRequest(){this.hasPreloadedResponse()?this.simulateRequest():this.shouldIssueRequest()&&!this.request&&(this.request=new FetchRequest(this,FetchMethod.get,this.location),this.request.perform())}simulateRequest(){this.response&&(this.startRequest(),this.recordResponse(),this.finishRequest())}startRequest(){this.recordTimingMetric(TimingMetric.requestStart),this.adapter.visitRequestStarted(this)}recordResponse(statusCode=this.response){(this.response=statusCode)&&({statusCode:statusCode}=statusCode,isSuccessful(statusCode)?this.adapter.visitRequestCompleted(this):this.adapter.visitRequestFailedWithStatusCode(this,statusCode))}finishRequest(){this.recordTimingMetric(TimingMetric.requestEnd),this.adapter.visitRequestFinished(this)}loadResponse(){if(this.response){const{statusCode,responseHTML}=this.response;this.render(()=>__async$4(this,null,function*(){this.cacheSnapshot(),this.view.renderPromise&&(yield this.view.renderPromise),isSuccessful(statusCode)&&null!=responseHTML?(yield this.view.renderPage(PageSnapshot.fromHTMLString(responseHTML),!1,this.willRender),this.adapter.visitRendered(this),this.complete()):(yield this.view.renderError(PageSnapshot.fromHTMLString(responseHTML)),this.adapter.visitRendered(this),this.fail())}))}}getCachedSnapshot(){const snapshot=this.view.getCachedSnapshotForLocation(this.location)||this.getPreloadedSnapshot();if(snapshot&&(!getAnchor(this.location)||snapshot.hasAnchor(getAnchor(this.location)))&&(“restore”==this.action||snapshot.isPreviewable))return snapshot}getPreloadedSnapshot(){if(this.snapshotHTML)return PageSnapshot.fromHTMLString(this.snapshotHTML)}hasCachedSnapshot(){return null!=this.getCachedSnapshot()}loadCachedSnapshot(){const snapshot=this.getCachedSnapshot();if(snapshot){const isPreview=this.shouldIssueRequest();this.render(()=>__async$4(this,null,function*(){this.cacheSnapshot(),this.isSamePage?this.adapter.visitRendered(this):(this.view.renderPromise&&(yield this.view.renderPromise),yield this.view.renderPage(snapshot,isPreview,this.willRender),this.adapter.visitRendered(this),isPreview||this.complete())}))}}followRedirect(){var _a;this.redirectedToLocation&&!this.followedRedirect&&null!==(_a=this.response)&&void 0!==_a&&_a.redirected&&(this.adapter.visitProposedToLocation(this.redirectedToLocation,{action:”replace”,response:this.response}),this.followedRedirect=!0)}goToSamePageAnchor(){this.isSamePage&&this.render(()=>__async$4(this,null,function*(){this.cacheSnapshot(),this.adapter.visitRendered(this)}))}requestStarted(){this.startRequest()}requestPreventedHandlingResponse(request,response){}requestSucceededWithResponse(request,response){return __async$4(this,null,function*(){var responseHTML=yield response.responseHTML,{redirected,statusCode}=response;null==responseHTML?this.recordResponse({statusCode:SystemStatusCode.contentTypeMismatch,redirected:redirected}):(this.redirectedToLocation=response.redirected?response.location:void 0,this.recordResponse({statusCode:statusCode,responseHTML:responseHTML,redirected:redirected}))})}requestFailedWithResponse(request,response){return __async$4(this,null,function*(){var responseHTML=yield response.responseHTML,{redirected,statusCode}=response;null==responseHTML?this.recordResponse({statusCode:SystemStatusCode.contentTypeMismatch,redirected:redirected}):this.recordResponse({statusCode:statusCode,responseHTML:responseHTML,redirected:redirected})})}requestErrored(request,error){this.recordResponse({statusCode:SystemStatusCode.networkFailure,redirected:!1})}requestFinished(){this.finishRequest()}performScroll(){this.scrolled||(“restore”==this.action?this.scrollToRestoredPosition()||this.scrollToAnchor()||this.view.scrollToTop():this.scrollToAnchor()||this.view.scrollToTop(),this.isSamePage&&this.delegate.visitScrolledToSamePageLocation(this.view.lastRenderedLocation,this.location),this.scrolled=!0)}scrollToRestoredPosition(){var{scrollPosition}=this.restorationData;if(scrollPosition)return this.view.scrollToPosition(scrollPosition),!0}scrollToAnchor(){var anchor=getAnchor(this.location);if(null!=anchor)return this.view.scrollToAnchor(anchor),!0}recordTimingMetric(metric){this.timingMetrics[metric]=(new Date).getTime()}getTimingMetrics(){return Object.assign({},this.timingMetrics)}getHistoryMethodForAction(action){switch(action){case”replace”:return history.replaceState;case”advance”:case”restore”:return history.pushState}}hasPreloadedResponse(){return”object”==typeof this.response}shouldIssueRequest(){return!this.isSamePage&&(“restore”==this.action?!this.hasCachedSnapshot():this.willRender)}cacheSnapshot(){this.snapshotCached||(this.view.cacheSnapshot().then(snapshot=>snapshot&&this.visitCachedSnapshot(snapshot)),this.snapshotCached=!0)}render(callback){return __async$4(this,null,function*(){this.cancelRender(),yield new Promise(resolve=>{this.frame=requestAnimationFrame(()=>resolve())}),yield callback(),delete this.frame,this.performScroll()})}cancelRender(){this.frame&&(cancelAnimationFrame(this.frame),delete this.frame)}}function isSuccessful(statusCode){return 200<=statusCode&&statusCode{this.progressBar.show()},this.session=session2}visitProposedToLocation(location2,options){this.navigator.startVisit(location2,uuid(),options)}visitStarted(visit2){visit2.loadCachedSnapshot(),visit2.issueRequest(),visit2.changeHistory(),visit2.goToSamePageAnchor()}visitRequestStarted(visit2){this.progressBar.setValue(0),visit2.hasCachedSnapshot()||"restore"!=visit2.action?this.showVisitProgressBarAfterDelay():this.showProgressBar()}visitRequestCompleted(visit2){visit2.loadResponse()}visitRequestFailedWithStatusCode(visit2,statusCode){switch(statusCode){case SystemStatusCode.networkFailure:case SystemStatusCode.timeoutFailure:case SystemStatusCode.contentTypeMismatch:return this.reload();default:return visit2.loadResponse()}}visitRequestFinished(visit2){this.progressBar.setValue(1),this.hideVisitProgressBar()}visitCompleted(visit2){}pageInvalidated(){this.reload()}visitFailed(visit2){}visitRendered(visit2){}formSubmissionStarted(formSubmission){this.progressBar.setValue(0),this.showFormProgressBarAfterDelay()}formSubmissionFinished(formSubmission){this.progressBar.setValue(1),this.hideFormProgressBar()}showVisitProgressBarAfterDelay(){this.visitProgressBarTimeout=window.setTimeout(this.showProgressBar,this.session.progressBarDelay)}hideVisitProgressBar(){this.progressBar.hide(),null!=this.visitProgressBarTimeout&&(window.clearTimeout(this.visitProgressBarTimeout),delete this.visitProgressBarTimeout)}showFormProgressBarAfterDelay(){null==this.formProgressBarTimeout&&(this.formProgressBarTimeout=window.setTimeout(this.showProgressBar,this.session.progressBarDelay))}hideFormProgressBar(){this.progressBar.hide(),null!=this.formProgressBarTimeout&&(window.clearTimeout(this.formProgressBarTimeout),delete this.formProgressBarTimeout)}reload(){window.location.reload()}get navigator(){return this.session.navigator}}class CacheObserver{constructor(){this.started=!1}start(){this.started||(this.started=!0,addEventListener("turbo:before-cache",this.removeStaleElements,!1))}stop(){this.started&&(this.started=!1,removeEventListener("turbo:before-cache",this.removeStaleElements,!1))}removeStaleElements(){for(const element of[...document.querySelectorAll('[data-turbo-cache="false"]')])element.remove()}}class FormSubmitObserver{constructor(delegate){this.started=!1,this.submitCaptured=()=>{removeEventListener(“submit”,this.submitBubbled,!1),addEventListener(“submit”,this.submitBubbled,!1)},this.submitBubbled=event=>{if(!event.defaultPrevented){const form=event.target instanceof HTMLFormElement?event.target:void 0,submitter=event.submitter||void 0;form&&”dialog”!=((null===submitter||void 0===submitter?void 0:submitter.getAttribute(“formmethod”))||form.getAttribute(“method”))&&this.delegate.willSubmitForm(form,submitter)&&(event.preventDefault(),this.delegate.formSubmitted(form,submitter))}},this.delegate=delegate}start(){this.started||(addEventListener(“submit”,this.submitCaptured,!0),this.started=!0)}stop(){this.started&&(removeEventListener(“submit”,this.submitCaptured,!0),this.started=!1)}}class FrameRedirector{constructor(element){this.element=element,this.linkInterceptor=new LinkInterceptor(this,element),this.formInterceptor=new FormInterceptor(this,element)}start(){this.linkInterceptor.start(),this.formInterceptor.start()}stop(){this.linkInterceptor.stop(),this.formInterceptor.stop()}shouldInterceptLinkClick(element,url){return this.shouldRedirect(element)}linkClickIntercepted(element,url){const frame=this.findFrameElement(element);frame&&frame.delegate.linkClickIntercepted(element,url)}shouldInterceptFormSubmission(element,submitter){return this.shouldSubmit(element,submitter)}formSubmissionIntercepted(element,submitter){const frame=this.findFrameElement(element,submitter);frame&&(frame.removeAttribute(“reloadable”),frame.delegate.formSubmissionIntercepted(element,submitter))}shouldSubmit(form,submitter){var action=getAction(form,submitter),rootLocation=this.element.ownerDocument.querySelector(‘meta[name=”turbo-root”]’),rootLocation=expandURL(null!==(rootLocation=null==rootLocation?void 0:rootLocation.content)&&void 0!==rootLocation?rootLocation:”/”);return this.shouldRedirect(form,submitter)&&locationIsVisitable(action,rootLocation)}shouldRedirect(element,frame){frame=this.findFrameElement(element,frame);return!!frame&&frame!=element.closest(“turbo-frame”)}findFrameElement(frame,submitter){frame=(null==submitter?void 0:submitter.getAttribute(“data-turbo-frame”))||frame.getAttribute(“data-turbo-frame”);if(frame&&”_top”!=frame){frame=this.element.querySelector(`#${frame}:not([disabled])`);if(frame instanceof FrameElement)return frame}}}class History{constructor(delegate){this.restorationIdentifier=uuid(),this.restorationData={},this.started=!1,this.pageLoaded=!1,this.onPopState=restorationIdentifier=>{this.shouldHandlePopState()&&({turbo:restorationIdentifier}=restorationIdentifier.state||{},restorationIdentifier&&(this.location=new URL(window.location.href),{restorationIdentifier:restorationIdentifier}=restorationIdentifier,this.restorationIdentifier=restorationIdentifier,this.delegate.historyPoppedToLocationWithRestorationIdentifier(this.location,restorationIdentifier)))},this.onPageLoad=event=>__async$4(this,null,function*(){yield function nextMicrotask(){return Promise.resolve()}(),this.pageLoaded=!0}),this.delegate=delegate}start(){this.started||(addEventListener(“popstate”,this.onPopState,!1),addEventListener(“load”,this.onPageLoad,!1),this.started=!0,this.replace(new URL(window.location.href)))}stop(){this.started&&(removeEventListener(“popstate”,this.onPopState,!1),removeEventListener(“load”,this.onPageLoad,!1),this.started=!1)}push(location2,restorationIdentifier){this.update(history.pushState,location2,restorationIdentifier)}replace(location2,restorationIdentifier){this.update(history.replaceState,location2,restorationIdentifier)}update(method,location2,restorationIdentifier=uuid()){method.call(history,{turbo:{restorationIdentifier:restorationIdentifier}},””,location2.href),this.location=location2,this.restorationIdentifier=restorationIdentifier}getRestorationDataForIdentifier(restorationIdentifier){return this.restorationData[restorationIdentifier]||{}}updateRestorationData(additionalData){var{restorationIdentifier}=this,restorationData=this.restorationData[restorationIdentifier];this.restorationData[restorationIdentifier]=Object.assign(Object.assign({},restorationData),additionalData)}assumeControlOfScrollRestoration(){var _a;this.previousScrollRestoration||(this.previousScrollRestoration=null!==(_a=history.scrollRestoration)&&void 0!==_a?_a:”auto”,history.scrollRestoration=”manual”)}relinquishControlOfScrollRestoration(){this.previousScrollRestoration&&(history.scrollRestoration=this.previousScrollRestoration,delete this.previousScrollRestoration)}shouldHandlePopState(){return this.pageIsLoaded()}pageIsLoaded(){return this.pageLoaded||”complete”==document.readyState}}class LinkClickObserver{constructor(delegate){this.started=!1,this.clickCaptured=()=>{removeEventListener(“click”,this.clickBubbled,!1),addEventListener(“click”,this.clickBubbled,!1)},this.clickBubbled=event=>{var link,location2;this.clickEventIsSignificant(event)&&(location2=event.composedPath&&event.composedPath()[0]||event.target,(link=this.findLinkFromClickTarget(location2))&&(location2=this.getLocationForLink(link),this.delegate.willFollowLinkToLocation(link,location2)&&(event.preventDefault(),this.delegate.followedLinkToLocation(link,location2))))},this.delegate=delegate}start(){this.started||(addEventListener(“click”,this.clickCaptured,!0),this.started=!0)}stop(){this.started&&(removeEventListener(“click”,this.clickCaptured,!0),this.started=!1)}clickEventIsSignificant(event){return!(event.target&&event.target.isContentEditable||event.defaultPrevented||1{var{readyState}=this;”interactive”==readyState?this.pageIsInteractive():”complete”==readyState&&this.pageIsComplete()},this.pageWillUnload=()=>{this.delegate.pageWillUnload()},this.delegate=delegate}start(){this.started||(this.stage==PageStage.initial&&(this.stage=PageStage.loading),document.addEventListener(“readystatechange”,this.interpretReadyState,!1),addEventListener(“pagehide”,this.pageWillUnload,!1),this.started=!0)}stop(){this.started&&(document.removeEventListener(“readystatechange”,this.interpretReadyState,!1),removeEventListener(“pagehide”,this.pageWillUnload,!1),this.started=!1)}pageIsInteractive(){this.stage==PageStage.loading&&(this.stage=PageStage.interactive,this.delegate.pageBecameInteractive())}pageIsComplete(){this.pageIsInteractive(),this.stage==PageStage.interactive&&(this.stage=PageStage.complete,this.delegate.pageLoaded())}get readyState(){return document.readyState}}class ScrollObserver{constructor(delegate){this.started=!1,this.onScroll=()=>{this.updatePosition({x:window.pageXOffset,y:window.pageYOffset})},this.delegate=delegate}start(){this.started||(addEventListener(“scroll”,this.onScroll,!1),this.onScroll(),this.started=!0)}stop(){this.started&&(removeEventListener(“scroll”,this.onScroll,!1),this.started=!1)}updatePosition(position){this.delegate.scrollPositionChanged(position)}}class StreamObserver{constructor(delegate){this.sources=new Set,this.started=!1,this.inspectFetchResponse=event=>{var response=function fetchResponseFromEvent(fetchResponse){fetchResponse=null===(fetchResponse=fetchResponse.detail)||void 0===fetchResponse?void 0:fetchResponse.fetchResponse;if(fetchResponse instanceof FetchResponse)return fetchResponse}(event);response&&function fetchResponseIsStream(_a){const contentType=null!==(_a=_a.contentType)&&void 0!==_a?_a:””;return contentType.startsWith(StreamMessage.contentType)}(response)&&(event.preventDefault(),this.receiveMessageResponse(response))},this.receiveMessageEvent=event=>{this.started&&”string”==typeof event.data&&this.receiveMessageHTML(event.data)},this.delegate=delegate}start(){this.started||(this.started=!0,addEventListener(“turbo:before-fetch-response”,this.inspectFetchResponse,!1))}stop(){this.started&&(this.started=!1,removeEventListener(“turbo:before-fetch-response”,this.inspectFetchResponse,!1))}connectStreamSource(source){this.streamSourceIsConnected(source)||(this.sources.add(source),source.addEventListener(“message”,this.receiveMessageEvent,!1))}disconnectStreamSource(source){this.streamSourceIsConnected(source)&&(this.sources.delete(source),source.removeEventListener(“message”,this.receiveMessageEvent,!1))}streamSourceIsConnected(source){return this.sources.has(source)}receiveMessageResponse(response){return __async$4(this,null,function*(){var html=yield response.responseHTML;html&&this.receiveMessageHTML(html)})}receiveMessageHTML(html){this.delegate.receivedMessageFromStream(new StreamMessage(html))}}class ErrorRenderer extends Renderer{render(){return __async$4(this,null,function*(){this.replaceHeadAndBody(),this.activateScriptElements()})}replaceHeadAndBody(){const{documentElement,head,body}=document;documentElement.replaceChild(this.newHead,head),documentElement.replaceChild(this.newElement,body)}activateScriptElements(){for(const replaceableElement of this.scriptElements){const parentNode=replaceableElement.parentNode;var element;parentNode&&(element=this.createScriptElement(replaceableElement),parentNode.replaceChild(element,replaceableElement))}}get newHead(){return this.newSnapshot.headSnapshot.element}get scriptElements(){return[…document.documentElement.querySelectorAll(“script”)]}}class PageRenderer extends Renderer{get shouldRender(){return this.newSnapshot.isVisitable&&this.trackedElementsAreIdentical}prepareToRender(){this.mergeHead()}render(){return __async$4(this,null,function*(){this.willRender&&this.replaceBody()})}finishRendering(){super.finishRendering(),this.isPreview||this.focusFirstAutofocusableElement()}get currentHeadSnapshot(){return this.currentSnapshot.headSnapshot}get newHeadSnapshot(){return this.newSnapshot.headSnapshot}get newElement(){return this.newSnapshot.element}mergeHead(){this.copyNewHeadStylesheetElements(),this.copyNewHeadScriptElements(),this.removeCurrentHeadProvisionalElements(),this.copyNewHeadProvisionalElements()}replaceBody(){this.preservingPermanentElements(()=>{this.activateNewBody(),this.assignNewBody()})}get trackedElementsAreIdentical(){return this.currentHeadSnapshot.trackedElementSignature==this.newHeadSnapshot.trackedElementSignature}copyNewHeadStylesheetElements(){for(const element of this.newHeadStylesheetElements)document.head.appendChild(element)}copyNewHeadScriptElements(){for(const element of this.newHeadScriptElements)document.head.appendChild(this.createScriptElement(element))}removeCurrentHeadProvisionalElements(){for(const element of this.currentHeadProvisionalElements)document.head.removeChild(element)}copyNewHeadProvisionalElements(){for(const element of this.newHeadProvisionalElements)document.head.appendChild(element)}activateNewBody(){document.adoptNode(this.newElement),this.activateNewBodyScriptElements()}activateNewBodyScriptElements(){for(const inertScriptElement of this.newBodyScriptElements){var activatedScriptElement=this.createScriptElement(inertScriptElement);inertScriptElement.replaceWith(activatedScriptElement)}}assignNewBody(){document.body&&this.newElement instanceof HTMLBodyElement?document.body.replaceWith(this.newElement):document.documentElement.appendChild(this.newElement)}get newHeadStylesheetElements(){return this.newHeadSnapshot.getStylesheetElementsNotInSnapshot(this.currentHeadSnapshot)}get newHeadScriptElements(){return this.newHeadSnapshot.getScriptElementsNotInSnapshot(this.currentHeadSnapshot)}get currentHeadProvisionalElements(){return this.currentHeadSnapshot.provisionalElements}get newHeadProvisionalElements(){return this.newHeadSnapshot.provisionalElements}get newBodyScriptElements(){return this.newElement.querySelectorAll(“script”)}}class SnapshotCache{constructor(size){this.keys=[],this.snapshots={},this.size=size}has(location2){return toCacheKey(location2)in this.snapshots}get(location2){if(this.has(location2)){var snapshot=this.read(location2);return this.touch(location2),snapshot}}put(location2,snapshot){return this.write(location2,snapshot),this.touch(location2),snapshot}clear(){this.snapshots={}}read(location2){return this.snapshots[toCacheKey(location2)]}write(location2,snapshot){this.snapshots[toCacheKey(location2)]=snapshot}touch(index){var key=toCacheKey(index),index=this.keys.indexOf(key);-1setTimeout(()=>resolve(),0))}();var cachedSnapshot=snapshot.clone();return this.snapshotCache.put(location2,cachedSnapshot),cachedSnapshot}})}getCachedSnapshotForLocation(location2){return this.snapshotCache.get(location2)}get snapshot(){return PageSnapshot.fromElement(this.element)}get shouldCacheSnapshot(){return this.snapshot.isCacheable}}function extendURLWithDeprecatedProperties(url){Object.defineProperties(url,deprecatedLocationPropertyDescriptors)}const deprecatedLocationPropertyDescriptors={absoluteURL:{get(){return this.toString()}}},session=new class Session{constructor(){this.navigator=new Navigator(this),this.history=new History(this),this.view=new PageView(this,document.documentElement),this.adapter=new BrowserAdapter(this),this.pageObserver=new PageObserver(this),this.cacheObserver=new CacheObserver,this.linkClickObserver=new LinkClickObserver(this),this.formSubmitObserver=new FormSubmitObserver(this),this.scrollObserver=new ScrollObserver(this),this.streamObserver=new StreamObserver(this),this.frameRedirector=new FrameRedirector(document.documentElement),this.drive=!0,this.enabled=!0,this.progressBarDelay=500,this.started=!1}start(){this.started||(this.pageObserver.start(),this.cacheObserver.start(),this.linkClickObserver.start(),this.formSubmitObserver.start(),this.scrollObserver.start(),this.streamObserver.start(),this.frameRedirector.start(),this.history.start(),this.started=!0,this.enabled=!0)}disable(){this.enabled=!1}stop(){this.started&&(this.pageObserver.stop(),this.cacheObserver.stop(),this.linkClickObserver.stop(),this.formSubmitObserver.stop(),this.scrollObserver.stop(),this.streamObserver.stop(),this.frameRedirector.stop(),this.history.stop(),this.started=!1)}registerAdapter(adapter){this.adapter=adapter}visit(location2,options={}){this.navigator.proposeVisit(expandURL(location2),options)}connectStreamSource(source){this.streamObserver.connectStreamSource(source)}disconnectStreamSource(source){this.streamObserver.disconnectStreamSource(source)}renderStreamMessage(message){document.documentElement.appendChild(StreamMessage.wrap(message).fragment)}clearCache(){this.view.clearSnapshotCache()}setProgressBarDelay(delay){this.progressBarDelay=delay}get location(){return this.history.location}get restorationIdentifier(){return this.history.restorationIdentifier}historyPoppedToLocationWithRestorationIdentifier(location2,restorationIdentifier){this.enabled?this.navigator.startVisit(location2,restorationIdentifier,{action:”restore”,historyChanged:!0}):this.adapter.pageInvalidated()}scrollPositionChanged(position){this.history.updateRestorationData({scrollPosition:position})}willFollowLinkToLocation(link,location2){return this.elementDriveEnabled(link)&&locationIsVisitable(location2,this.snapshot.rootLocation)&&this.applicationAllowsFollowingLinkToLocation(link,location2)}followedLinkToLocation(link,location2){var action=this.getActionForLink(link);this.convertLinkWithMethodClickToFormSubmission(link)||this.visit(location2.href,{action:action})}convertLinkWithMethodClickToFormSubmission(frame){var linkMethod=frame.getAttribute(“data-turbo-method”);if(linkMethod){const form=document.createElement(“form”);form.method=linkMethod,form.action=frame.getAttribute(“href”)||”undefined”,form.hidden=!0,frame.hasAttribute(“data-turbo-confirm”)&&form.setAttribute(“data-turbo-confirm”,frame.getAttribute(“data-turbo-confirm”));frame=this.getTargetFrameForLink(frame);return frame?(form.setAttribute(“data-turbo-frame”,frame),form.addEventListener(“turbo:submit-start”,()=>form.remove())):form.addEventListener(“submit”,()=>form.remove()),document.body.appendChild(form),dispatch(“submit”,{cancelable:!0,target:form})}return!1}allowsVisitingLocationWithAction(location2,action){return this.locationWithActionIsSamePage(location2,action)||this.applicationAllowsVisitingLocation(location2)}visitProposedToLocation(location2,options){extendURLWithDeprecatedProperties(location2),this.adapter.visitProposedToLocation(location2,options)}visitStarted(visit2){extendURLWithDeprecatedProperties(visit2.location),visit2.silent||this.notifyApplicationAfterVisitingLocation(visit2.location,visit2.action)}visitCompleted(visit2){this.notifyApplicationAfterPageLoad(visit2.getTimingMetrics())}locationWithActionIsSamePage(location2,action){return this.navigator.locationWithActionIsSamePage(location2,action)}visitScrolledToSamePageLocation(oldURL,newURL){this.notifyApplicationAfterVisitingSamePageLocation(oldURL,newURL)}willSubmitForm(form,submitter){var action=getAction(form,submitter);return this.elementDriveEnabled(form)&&(!submitter||this.elementDriveEnabled(submitter))&&locationIsVisitable(expandURL(action),this.snapshot.rootLocation)}formSubmitted(form,submitter){this.navigator.submitForm(form,submitter)}pageBecameInteractive(){this.view.lastRenderedLocation=this.location,this.notifyApplicationAfterPageLoad()}pageLoaded(){this.history.assumeControlOfScrollRestoration()}pageWillUnload(){this.history.relinquishControlOfScrollRestoration()}receivedMessageFromStream(message){this.renderStreamMessage(message)}viewWillCacheSnapshot(){var _a;null!==(_a=this.navigator.currentVisit)&&void 0!==_a&&_a.silent||this.notifyApplicationBeforeCachingSnapshot()}allowsImmediateRender({element},resume){return!this.notifyApplicationBeforeRender(element,resume).defaultPrevented}viewRenderedSnapshot(snapshot,isPreview){this.view.lastRenderedLocation=this.history.location,this.notifyApplicationAfterRender()}viewInvalidated(){this.adapter.pageInvalidated()}frameLoaded(frame){this.notifyApplicationAfterFrameLoad(frame)}frameRendered(fetchResponse,frame){this.notifyApplicationAfterFrameRender(fetchResponse,frame)}applicationAllowsFollowingLinkToLocation(link,location2){return!this.notifyApplicationAfterClickingLinkToLocation(link,location2).defaultPrevented}applicationAllowsVisitingLocation(location2){return!this.notifyApplicationBeforeVisitingLocation(location2).defaultPrevented}notifyApplicationAfterClickingLinkToLocation(link,location2){return dispatch(“turbo:click”,{target:link,detail:{url:location2.href},cancelable:!0})}notifyApplicationBeforeVisitingLocation(location2){return dispatch(“turbo:before-visit”,{detail:{url:location2.href},cancelable:!0})}notifyApplicationAfterVisitingLocation(location2,action){return markAsBusy(document.documentElement),dispatch(“turbo:visit”,{detail:{url:location2.href,action:action}})}notifyApplicationBeforeCachingSnapshot(){return dispatch(“turbo:before-cache”)}notifyApplicationBeforeRender(newBody,resume){return dispatch(“turbo:before-render”,{detail:{newBody:newBody,resume:resume},cancelable:!0})}notifyApplicationAfterRender(){return dispatch(“turbo:render”)}notifyApplicationAfterPageLoad(timing={}){return clearBusyState(document.documentElement),dispatch(“turbo:load”,{detail:{url:this.location.href,timing:timing}})}notifyApplicationAfterVisitingSamePageLocation(oldURL,newURL){dispatchEvent(new HashChangeEvent(“hashchange”,{oldURL:oldURL.toString(),newURL:newURL.toString()}))}notifyApplicationAfterFrameLoad(frame){return dispatch(“turbo:frame-load”,{target:frame})}notifyApplicationAfterFrameRender(fetchResponse,frame){return dispatch(“turbo:frame-render”,{detail:{fetchResponse:fetchResponse},target:frame,cancelable:!0})}elementDriveEnabled(element){const container=null==element?void 0:element.closest(“[data-turbo]”);return this.drive?!container||”false”!=container.getAttribute(“data-turbo”):!!container&&”true”==container.getAttribute(“data-turbo”)}getActionForLink(action){action=action.getAttribute(“data-turbo-action”);return isAction(action)?action:”advance”}getTargetFrameForLink(container){var frame=container.getAttribute(“data-turbo-frame”);if(frame)return frame;container=container.closest(“turbo-frame”);return container?container.id:void 0}get snapshot(){return this.view.snapshot}};var{navigator:dfxGdprChecker}=session;function start(){session.start()}function registerAdapter(adapter){session.registerAdapter(adapter)}function visit(location2,options){session.visit(location2,options)}function connectStreamSource(source){session.connectStreamSource(source)}function disconnectStreamSource(source){session.disconnectStreamSource(source)}function renderStreamMessage(message){session.renderStreamMessage(message)}function clearCache(){session.clearCache()}function setProgressBarDelay(delay){session.setProgressBarDelay(delay)}function setConfirmMethod(confirmMethod){FormSubmission.confirmMethod=confirmMethod}var Turbo$1=Object.freeze({__proto__:null,navigator:dfxGdprChecker,session:session,PageRenderer:PageRenderer,PageSnapshot:PageSnapshot,start:start,registerAdapter:registerAdapter,visit:visit,connectStreamSource:connectStreamSource,disconnectStreamSource:disconnectStreamSource,renderStreamMessage:renderStreamMessage,clearCache:clearCache,setProgressBarDelay:setProgressBarDelay,setConfirmMethod:setConfirmMethod});class SnapshotSubstitution{constructor(element){this.visitCachedSnapshot=({element:element2})=>{var{id:_a,clone}=this;null!==(_a=element2.querySelector(“#”+_a))&&void 0!==_a&&_a.replaceWith(clone)},this.clone=element.cloneNode(!0),this.id=element.id}}function getFrameElementById(element){if(null!=element){element=document.getElementById(element);if(element instanceof FrameElement)return element}}function activateElement(element,currentURL){if(element){var src=element.getAttribute(“src”);if(null!=src&&null!=currentURL&&function urlsAreEqual(left,right){return expandURL(left).href==expandURL(right).href}(src,currentURL))throw new Error(`Matching element has a source URL which references itself`);if((element=element.ownerDocument!==document?document.importNode(element,!0):element)instanceof FrameElement)return element.connectedCallback(),element.disconnectedCallback(),element}}const StreamActions={after(){this.targetElements.forEach(e=>{var _a;return null===(_a=e.parentElement)||void 0===_a?void 0:_a.insertBefore(this.templateContent,e.nextSibling)})},append(){this.removeDuplicateTargetChildren(),this.targetElements.forEach(e=>e.append(this.templateContent))},before(){this.targetElements.forEach(e=>{var _a;return null===(_a=e.parentElement)||void 0===_a?void 0:_a.insertBefore(this.templateContent,e)})},prepend(){this.removeDuplicateTargetChildren(),this.targetElements.forEach(e=>e.prepend(this.templateContent))},remove(){this.targetElements.forEach(e=>e.remove())},replace(){this.targetElements.forEach(e=>e.replaceWith(this.templateContent))},update(){this.targetElements.forEach(e=>{e.innerHTML=””,e.append(this.templateContent)})}};class StreamElement extends HTMLElement{connectedCallback(){return __async$4(this,null,function*(){try{yield this.render()}catch(error){console.error(error)}finally{this.disconnect()}})}render(){return __async$4(this,null,function*(){var _a;return null!==(_a=this.renderPromise)&&void 0!==_a?_a:this.renderPromise=__async$4(this,null,function*(){this.dispatchEvent(this.beforeRenderEvent)&&(yield nextAnimationFrame(),this.performAction())})})}disconnect(){try{this.remove()}catch(_a){}}removeDuplicateTargetChildren(){this.duplicateChildren.forEach(c=>c.remove())}get duplicateChildren(){var _a;const existingChildren=this.targetElements.flatMap(e=>[…e.children]).filter(c=>!!c.id),newChildrenIds=[…null===(_a=this.templateContent)||void 0===_a?void 0:_a.children].filter(c=>!!c.id).map(c=>c.id);return existingChildren.filter(c=>newChildrenIds.includes(c.id))}get performAction(){if(this.action){var actionFunction=StreamActions[this.action];if(actionFunction)return actionFunction;this.raise(“unknown action”)}this.raise(“action attribute is missing”)}get targetElements(){return this.target?this.targetElementsById:this.targets?this.targetElementsByQuery:void this.raise(“target or targets attribute is missing”)}get templateContent(){return this.templateElement.content.cloneNode(!0)}get templateElement(){if(this.firstElementChild instanceof HTMLTemplateElement)return this.firstElementChild;this.raise(“first child element must be a element”)}get action(){return this.getAttribute(“action”)}get target(){return this.getAttribute(“target”)}get targets(){return this.getAttribute(“targets”)}raise(message){throw new Error(`${this.description}: ${message}`)}get description(){var _b;return null!==(_b=(null!==(_b=this.outerHTML.match(/]+>/))&&void 0!==_b?_b:[])[0])&&void 0!==_b?_b:””}get beforeRenderEvent(){return new CustomEvent(“turbo:before-stream-render”,{bubbles:!0,cancelable:!0})}get targetElementsById(){var element=null===(element=this.ownerDocument)||void 0===element?void 0:element.getElementById(this.target);return null!==element?[element]:[]}get targetElementsByQuery(){var elements=null===(elements=this.ownerDocument)||void 0===elements?void 0:elements.querySelectorAll(this.targets);return 0!==elements.length?Array.prototype.slice.call(elements):[]}}FrameElement.delegateConstructor=class FrameController{constructor(element){this.fetchResponseLoaded=fetchResponse=>{},this.currentFetchRequest=null,this.resolveVisitPromise=()=>{},this.connected=!1,this.hasBeenLoaded=!1,this.settingSourceURL=!1,this.element=element,this.view=new FrameView(this,this.element),this.appearanceObserver=new AppearanceObserver(this,this.element),this.linkInterceptor=new LinkInterceptor(this,this.element),this.formInterceptor=new FormInterceptor(this,this.element)}connect(){this.connected||(this.connected=!0,this.reloadable=!1,this.loadingStyle==FrameLoadingStyle.lazy&&this.appearanceObserver.start(),this.linkInterceptor.start(),this.formInterceptor.start(),this.sourceURLChanged())}disconnect(){this.connected&&(this.connected=!1,this.appearanceObserver.stop(),this.linkInterceptor.stop(),this.formInterceptor.stop())}disabledChanged(){this.loadingStyle==FrameLoadingStyle.eager&&this.loadSourceURL()}sourceURLChanged(){this.loadingStyle!=FrameLoadingStyle.eager&&!this.hasBeenLoaded||this.loadSourceURL()}loadingStyleChanged(){this.loadingStyle==FrameLoadingStyle.lazy?this.appearanceObserver.start():(this.appearanceObserver.stop(),this.loadSourceURL())}loadSourceURL(){return __async$4(this,null,function*(){if(!this.settingSourceURL&&this.enabled&&this.isActive&&(this.reloadable||this.sourceURL!=this.currentURL)){var previousURL=this.currentURL;if(this.currentURL=this.sourceURL,this.sourceURL)try{this.element.loaded=this.visit(expandURL(this.sourceURL)),this.appearanceObserver.stop(),yield this.element.loaded,this.hasBeenLoaded=!0}catch(error){throw this.currentURL=previousURL,error}}})}loadResponse(fetchResponse){return __async$4(this,null,function*(){(fetchResponse.redirected||fetchResponse.succeeded&&fetchResponse.isHTML)&&(this.sourceURL=fetchResponse.response.url);try{var body,snapshot,renderer,html=yield fetchResponse.responseHTML;html&&({body:body}=parseHTMLDocument(html),snapshot=new Snapshot(yield this.extractForeignFrameElement(body)),renderer=new FrameRenderer(this.view.snapshot,snapshot,!1,!1),this.view.renderPromise&&(yield this.view.renderPromise),yield this.view.render(renderer),session.frameRendered(fetchResponse,this.element),session.frameLoaded(this.element),this.fetchResponseLoaded(fetchResponse))}catch(error){console.error(error),this.view.invalidate()}finally{this.fetchResponseLoaded=()=>{}}})}elementAppearedInViewport(element){this.loadSourceURL()}shouldInterceptLinkClick(element,url){return!element.hasAttribute(“data-turbo-method”)&&this.shouldInterceptNavigation(element)}linkClickIntercepted(element,url){this.reloadable=!0,this.navigateFrame(element,url)}shouldInterceptFormSubmission(element,submitter){return this.shouldInterceptNavigation(element,submitter)}formSubmissionIntercepted(element,fetchRequest){this.formSubmission&&this.formSubmission.stop(),this.reloadable=!1,this.formSubmission=new FormSubmission(this,element,fetchRequest);var{fetchRequest}=this.formSubmission;this.prepareHeadersForRequest(fetchRequest.headers,fetchRequest),this.formSubmission.start()}prepareHeadersForRequest(headers,request){headers[“Turbo-Frame”]=this.id}requestStarted(request){markAsBusy(this.element)}requestPreventedHandlingResponse(request,response){this.resolveVisitPromise()}requestSucceededWithResponse(request,response){return __async$4(this,null,function*(){yield this.loadResponse(response),this.resolveVisitPromise()})}requestFailedWithResponse(request,response){console.error(response),this.resolveVisitPromise()}requestErrored(request,error){console.error(error),this.resolveVisitPromise()}requestFinished(request){clearBusyState(this.element)}formSubmissionStarted({formElement}){markAsBusy(formElement,this.findFrameElement(formElement))}formSubmissionSucceededWithResponse(formSubmission,response){const frame=this.findFrameElement(formSubmission.formElement,formSubmission.submitter);this.proposeVisitIfNavigatedWithAction(frame,formSubmission.formElement,formSubmission.submitter),frame.delegate.loadResponse(response)}formSubmissionFailedWithResponse(formSubmission,fetchResponse){this.element.delegate.loadResponse(fetchResponse)}formSubmissionErrored(formSubmission,error){console.error(error)}formSubmissionFinished({formElement}){clearBusyState(formElement,this.findFrameElement(formElement))}allowsImmediateRender(snapshot,resume){return!0}viewRenderedSnapshot(snapshot,isPreview){}viewInvalidated(){}visit(url){return __async$4(this,null,function*(){var _a;const request=new FetchRequest(this,FetchMethod.get,url,new URLSearchParams,this.element);return null!==(_a=this.currentFetchRequest)&&void 0!==_a&&_a.cancel(),this.currentFetchRequest=request,new Promise(resolve=>{this.resolveVisitPromise=()=>{this.resolveVisitPromise=()=>{},this.currentFetchRequest=null,resolve()},request.perform()})})}navigateFrame(element,url,submitter){const frame=this.findFrameElement(element,submitter);this.proposeVisitIfNavigatedWithAction(frame,element,submitter),frame.setAttribute(“reloadable”,””),frame.src=url}proposeVisitIfNavigatedWithAction(frame,element,submitter){const action=getAttribute(“data-turbo-action”,submitter,element,frame);if(isAction(action)){const{visitCachedSnapshot}=new SnapshotSubstitution(frame);frame.delegate.fetchResponseLoaded=response=>{var statusCode;frame.src&&({statusCode:statusCode,redirected:response}=response,response={statusCode:statusCode,redirected:response,responseHTML:frame.ownerDocument.documentElement.outerHTML},session.visit(frame.src,{action:action,response:response,visitCachedSnapshot:visitCachedSnapshot,willRender:!1}))}}}findFrameElement(_a,submitter){return null!==(_a=getFrameElementById(getAttribute(“data-turbo-frame”,submitter,_a)||this.element.getAttribute(“target”)))&&void 0!==_a?_a:this.element}extractForeignFrameElement(container){return __async$4(this,null,function*(){let element;var id=CSS.escape(this.id);try{if(element=activateElement(container.querySelector(`turbo-frame#${id}`),this.currentURL))return element;if(element=activateElement(container.querySelector(`turbo-frame[src][recurse~=${id}]`),this.currentURL))return yield element.loaded,yield this.extractForeignFrameElement(element);console.error(`Response has no matching element`)}catch(error){console.error(error)}return new FrameElement})}formActionIsVisitable(form,submitter){return locationIsVisitable(expandURL(getAction(form,submitter)),this.rootLocation)}shouldInterceptNavigation(element,submitter){var frameElement=getAttribute(“data-turbo-frame”,submitter,element)||this.element.getAttribute(“target”);if(element instanceof HTMLFormElement&&!this.formActionIsVisitable(element,submitter))return!1;if(!this.enabled||”_top”==frameElement)return!1;if(frameElement){frameElement=getFrameElementById(frameElement);if(frameElement)return!frameElement.disabled}return!!session.elementDriveEnabled(element)&&!(submitter&&!session.elementDriveEnabled(submitter))}get id(){return this.element.id}get enabled(){return!this.element.disabled}get sourceURL(){if(this.element.src)return this.element.src}get reloadable(){const frame=this.findFrameElement(this.element);return frame.hasAttribute(“reloadable”)}set reloadable(value){const frame=this.findFrameElement(this.element);value?frame.setAttribute(“reloadable”,””):frame.removeAttribute(“reloadable”)}set sourceURL(sourceURL){this.settingSourceURL=!0,this.element.src=null!=sourceURL?sourceURL:null,this.currentURL=this.element.src,this.settingSourceURL=!1}get loadingStyle(){return this.element.loading}get isLoading(){return void 0!==this.formSubmission||void 0!==this.resolveVisitPromise()}get isActive(){return this.element.isActive&&this.connected}get rootLocation(){var _a=this.element.ownerDocument.querySelector(‘meta[name=”turbo-root”]’);return expandURL(null!==(_a=null==_a?void 0:_a.content)&&void 0!==_a?_a:”/”)}},customElements.define(“turbo-frame”,FrameElement),customElements.define(“turbo-stream”,StreamElement),(()=>{let element=document.currentScript;if(element&&!element.hasAttribute(“data-turbo-suppress-warning”))for(;element=element.parentElement;)if(element==document.body)return console.warn(unindent`
You are loading Turbo from a elementas viduje elementas. Tikriausiai ne tai norėjote padaryti! Įkelkite programos „JavaScript“ paketą viduje vietoj elemento. elements in are evaluated with each page change.
For more information, see: https://turbo.hotwired.dev/handbook/building#working-with-script-elements
——
Suppress this warning by adding a “data-turbo-suppress-warning” attribute to: %s
`,element.outerHTML)})(),window.Turbo=Turbo$1,start();Turbo$1=Object.freeze({__proto__:null,PageRenderer:PageRenderer,PageSnapshot:PageSnapshot,clearCache:clearCache,connectStreamSource:connectStreamSource,disconnectStreamSource:disconnectStreamSource,navigator:dfxGdprChecker,registerAdapter:registerAdapter,renderStreamMessage:renderStreamMessage,session:session,setConfirmMethod:setConfirmMethod,setProgressBarDelay:setProgressBarDelay,start:start,visit:visit});function createSingleton(removeOnTurboVisit=!1){return function(target,name,descriptor){const original=descriptor.value;return descriptor.value=(…result)=>{var _a;window.DFX_SINGLETONS=null!=(_a=window.DFX_SINGLETONS)?_a:{};const instanceId=`${target.prototype.constructor.name}:${name}`;if(removeOnTurboVisit){const turboCallback=()=>{window.DFX_SINGLETONS[instanceId]&&(window.DFX_SINGLETONS[instanceId]=null),document.removeEventListener(“turbo:visit”,turboCallback)};document.addEventListener(“turbo:visit”,turboCallback)}if(window.DFX_SINGLETONS[instanceId])return window.DFX_SINGLETONS[instanceId];result=original.apply(this,result);return Object.defineProperty(window.DFX_SINGLETONS,instanceId,{value:result,writable:!0}),result},descriptor}}class DfxLocalStorageCookieManager{constructor(localStorage){this.localStorage=localStorage,this.localStorage=localStorage;try{this.localStorage.setItem(“test”,”test”),this.localStorage.removeItem(“test”),this.isLocalStorageAvailable=!0}catch(e){this.isLocalStorageAvailable=!1}}getCookie(matches){if(matches){matches=document.cookie.match(new RegExp(`(?:^|; )${matches.replace(/([.$?*|{}()[]\/+^])/g,”\$1″)}=([^;]*)`));return matches?decodeURIComponent(matches[1]):void 0}}setCookie(name,value,expires,domain,secure=!0){let cookieString=`${name}=${value}`;”string”==typeof expires&&(cookieString+=`;expires=${expires}`),”string”==typeof domain&&(cookieString+=`;domain=${domain}`),cookieString+=”; path=/”,secure&&”https:”===location.protocol&&(cookieString+=”; secure”),document.cookie=cookieString}deleteCookie(name){this.setCookie(name,””,”Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC”)}getLocalStorageOrCookie(name){var _a;return this.isLocalStorageAvailable&&null!=(_a=this.localStorage.getItem(name))?_a:this.getCookie(name)}setLocalStorageOrCookie(name,value,expires,domain){this.isLocalStorageAvailable?this.localStorage.setItem(name,value):this.setCookie(name,value,expires,domain)}deleteLocalStorageOrCookie(name){this.isLocalStorageAvailable?this.localStorage.removeItem(name):this.deleteCookie(name)}}var __defProp$5=Object.defineProperty,__getOwnPropDesc$5=Object.getOwnPropertyDescriptor;class DfxLocalStorageCookieManagerFactory{static create(){return new DfxLocalStorageCookieManager(window.localStorage)}}((decorators,target,key,kind)=>{for(var decorator,result=1{for(var decorator,result=1{var fulfilled=value=>{try{step(generator.next(value))}catch(e){reject(e)}},rejected=value=>{try{step(generator.throw(value))}catch(e){reject(e)}},step=x=>x.done?resolve(x.value):Promise.resolve(x.value).then(fulfilled,rejected);step((generator=generator.apply(__this,__arguments)).next())});const COUNTRIES_TO_REPLACE_MAP=new Map([[“GB”,”UK”]]);class DfxGeoLocation{constructor(geoJsUrl,dfxLocalStorageCookieManager){this.geoJsUrl=geoJsUrl,this.dfxLocalStorageCookieManager=dfxLocalStorageCookieManager}init(){return __async$3(this,null,function*(){const redirectData=yield this.getRedirectData();COUNTRIES_TO_REPLACE_MAP.has(redirectData.country)&&(redirectData.country=COUNTRIES_TO_REPLACE_MAP.get(redirectData.country)),this.redirectData=redirectData,this.setBodyClasses().setLocationToStorage()})}getRedirectData(){return __async$3(this,null,function*(){if(this.redirectData)return this.redirectData;var redirectData=this.getLocationFromStorage();return redirectData?(this.redirectData=redirectData,this.redirectData):this.loadRedirectData()})}loadRedirectData(){return new Promise(resolve=>{const script=document.createElement(“script”);script.onload=()=>{this.redirectData=window.redirectData,resolve(this.redirectData)},script.setAttribute(“src”,this.geoJsUrl),document.head.appendChild(script)})}setBodyClasses(){const countryCode=this.redirectData.country.toLowerCase();return document.body?(document.body.classList.remove(“dfx-country-pending”),document.body.classList.add(`dfx-country-${countryCode}`)):document.addEventListener(“DOMContentLoaded”,()=>{document.body.classList.remove(“dfx-country-pending”),document.body.classList.add(`dfx-country-${countryCode}`)},!1),this}getLocationFromStorage(){var _a=this.dfxLocalStorageCookieManager.getLocalStorageOrCookie(“dfx-redirectData_expiresIn”);return!!(_a&&parseInt(_a)>Date.now())&&JSON.parse(null!=(_a=this.dfxLocalStorageCookieManager.getLocalStorageOrCookie(“dfx-redirectData”))?_a:”false”)}setLocationToStorage(){const date=new Date;return date.setTime(date.getTime()+6048e5),this.dfxLocalStorageCookieManager.setLocalStorageOrCookie(“dfx-redirectData”,JSON.stringify(this.redirectData),date.toUTCString()),this.dfxLocalStorageCookieManager.setLocalStorageOrCookie(“dfx-redirectData_expiresIn”,`${date.getTime()}`,date.toUTCString()),this}}var __defProp$3=Object.defineProperty,__getOwnPropDesc$3=Object.getOwnPropertyDescriptor;class DfxGeoLocationFactory{static create(){return new DfxGeoLocation(window.DFX_ENDPOINTS.geoJs,DfxLocalStorageCookieManagerFactory.create())}}((decorators,target,key,kind)=>{for(var decorator,result=1el.src.includes(config.mainReportSuite)||el.src.includes(config.reportSuite)).remove(),this.adobeTrackingState=STATES.OFF,this._resetAssetClasses()._resetInstruments()._resetCategories()._resetSitecatConfig()}),document.addEventListener(“turbo:before-render”,event=>{this.dfxAdobeTracking&&this.dfxAdobeTracking.refreshIframe(event.detail.newBody)})}_setDefaultStates(){return this.adobeTrackingState=STATES.OFF,this.baiduState=STATES.OFF,this.pixelState=STATES.OFF,this.gptState=STATES.OFF,this.gtmState=STATES.OFF,this.taboolaState=STATES.OFF,this}_resetInstruments(){return this.gptInstrumentPairs=new Set,this}_resetCategories(){return this.gptCategories={category:””,subCategory:””},this}_resetAssetClasses(){return this.gptAssetClasses=new Set,this}_resetSitecatConfig(){return this.sitecatConfig={mainReportSuite:this.config.mainReportSuite,reportSuite:this.config.reportSuite,organisationId:this.config.organisationId},this}createAdobeTracking(adobeTrackingUrl){return __this=this,__arguments=null,generator=function*(){if(this.dfxGdprChecker.checkLevel(2)&&this.allowedTrackingsConfig[TRACKINGS.ADOBE_TRACKING]&&this.adobeTrackingState===STATES.OFF){this.adobeTrackingState=STATES.LOADING;const{DfxAdobeTracking}=yield window.System.import(adobeTrackingUrl);this.dfxAdobeTracking=new DfxAdobeTracking(this.sitecatConfig,this.dfxGdprChecker,this.dfxLocalStorageCookieManager),this.adobeTrackingState=STATES.READY,this.runAdobeTracking()}},new Promise((resolve,reject)=>{var fulfilled=value=>{try{step(generator.next(value))}catch(e){reject(e)}},rejected=value=>{try{step(generator.throw(value))}catch(e){reject(e)}},step=x=>x.done?resolve(x.value):Promise.resolve(x.value).then(fulfilled,rejected);step((generator=generator.apply(__this,__arguments)).next())});var __this,__arguments,generator}runAdobeTracking(){this.dfxGdprChecker.checkLevel(2)&&(this.adobeTrackingState===STATES.READY?(this.dfxAdobeTracking.resetTrackingObject(),this.dfxAdobeTracking.init()):setTimeout(()=>this.runAdobeTracking(),400))}trackAdobeEvent(eventName,message,metrics){return this.dfxGdprChecker.checkLevel(2)&&this.allowedTrackingsConfig[TRACKINGS.ADOBE_TRACKING]&&(this.adobeTrackingState===STATES.READY?this.dfxAdobeTracking.trackEvent(eventName,message,metrics):setTimeout(()=>this.trackAdobeEvent(eventName,message,metrics),400)),this}getPageNameForAdobeTracking(){return this.adobeTrackingState===STATES.READY&&this.dfxAdobeTracking.getPageName()}addSitecatConfig(key,value){return this.dfxGdprChecker.checkLevel(2)&&(this.sitecatConfig[key]=value),this}createFacebookPixel(){if(!this.dfxGdprChecker.checkLevel(3))return this;if(!this.allowedTrackingsConfig[TRACKINGS.FACEBOOK_PIXEL]||this.pixelState!==STATES.OFF)return this;this.pixelState=STATES.LOADING;var loadCallback,b,n,t,s;return loadCallback=()=>{this.pixelState=STATES.READY},t=window,b=document,s=”script”,t.fbq||(n=t.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)},t._fbq||(t._fbq=n),(n.push=n).loaded=!0,n.version=”2.0″,n.queue=[],(t=b.createElement(s)).async=!0,t.onload=loadCallback,t.src=”https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js”,(s=b.getElementsByTagName(s)[0]).parentNode.insertBefore(t,s)),this.fbq=window.fbq,this.fbq(“init”,this.facebookPixelId),this}facebookPixelTrack(type){return this.dfxGdprChecker.checkLevel(3)&&this.allowedTrackingsConfig[TRACKINGS.FACEBOOK_PIXEL]&&(this.pixelState===STATES.OFF&&this.createFacebookPixel(),this.fbq(“track”,type)),this}facebookPixelTrackPageView(){return this.dfxGdprChecker.checkLevel(3)&&this.facebookPixelTrack(“PageView”),this}facebookPixelTrackLead(){return this.dfxGdprChecker.checkLevel(3)&&this.facebookPixelTrack(“Lead”),this}createGTM(){if(!this.dfxGdprChecker.checkLevel(1))return this;if(!this.allowedTrackingsConfig[TRACKINGS.GTM]||this.gtmState!==STATES.OFF)return this;this.gtmState=STATES.LOADING;const scriptOnload=()=>{this.gtmState=STATES.READY};return function(w,d,s,l,i,p){w[l]=w[l]||[],w[l].push({“gtm.start”:(new Date).getTime(),event:”gtm.js”});const f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s);j.async=!0,j.src=”https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=”+i+p,j.onload=scriptOnload,f.parentNode.insertBefore(j,f)}(window,document,”script”,”dataLayer”,this.tagManagerId,this.tagManagerParams),this}createGPT(){if(!this.dfxGdprChecker.checkLevel(1))return this;if(!this.allowedTrackingsConfig[TRACKINGS.GPT]||this.gptState!==STATES.OFF)return this;this.gptState=STATES.LOADING;const scriptOnload=()=>{this.gptState=STATES.READY};var googletag=window.googletag||{cmd:[]};return function(){const gads=document.createElement(“script”);gads.async=!0,gads.type=”text/javascript”;var useSSL=”https:”===document.location.protocol;gads.src=(useSSL?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”,gads.onload=scriptOnload;const node=document.getElementsByTagName(“script”)[0];node.parentNode.insertBefore(gads,node)}(),window.googletag=window.googletag||googletag,this}trackGTMpageLoadEvent(){return this.dfxGdprChecker.checkLevel(1)&&(window.dataLayer=window.dataLayer||[],window.dataLayer.push({event:”turboPageView”,virtualUrl:window.location.pathname})),this}createBaiduTracking(){return this.dfxGdprChecker.checkLevel(2)&&this.allowedTrackingsConfig[TRACKINGS.BAIDU]&&this.baiduState!==STATES.READY&&(function(){const hm=document.createElement(“script”);hm.src=”https://hm.baidu.com/hm.js?961aa7f85d30d676f24a6f928c035b90″;const s=document.getElementsByTagName(“script”)[0];s.parentNode.insertBefore(hm,s)}(),function(){const bp=document.createElement(“script”);var curProtocol=window.location.protocol.split(“:”)[0];bp.src=”https”===curProtocol?”https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js”:”http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js”;const s=document.getElementsByTagName(“script”)[0];s.parentNode.insertBefore(bp,s)}(),this.baiduState=STATES.READY),this}addGptAssetClasses(assetClasses){if(!Array.isArray(assetClasses))throw new TypeError(“Param assetClasses must be an Array”);return assetClasses.forEach(assetClass=>this.gptAssetClasses.add(assetClass)),this}addGptInstrumentPairs(pairs){if(!Array.isArray(pairs))throw new TypeError(“Param pairs must be an Array”);return pairs.forEach(assetClass=>this.gptInstrumentPairs.add(assetClass)),this}addGptCategories(category=””,subCategory=””){this.gptCategories={category:category,subCategory:subCategory}}getGptAssetClasses(){return this.gptAssetClasses}getGptInstrumentPairs(){return this.gptInstrumentPairs}getGptCategory(){return this.gptCategories.category}getGptSubCategory(){return this.gptCategories.subCategory}createTaboolaPixel(){if(!this.dfxGdprChecker.checkLevel(3))return this;if(!this.allowedTrackingsConfig[TRACKINGS.TABOOLA_PIXEL]||this.taboolaState!==STATES.OFF)return this;this.taboolaState=STATES.LOADING;const scriptOnload=()=>{this.taboolaState=STATES.READY};var t,f,x;return window._tfa=window._tfa||[],window._tfa.push({notify:”event”,name:”page_view”,id:this.taboolaPixelId}),this.tfa=window._tfa,t=document.createElement(“script”),f=document.getElementsByTagName(“script”)[0],x=”tb_tfa_script”,document.getElementById(x)||(t.async=1,t.src=”https://cdn.taboola.com/libtrc/unip/1350268/tfa.js”,t.id=x,t.onload=scriptOnload,f.parentNode.insertBefore(t,f)),this}taboolaPixelTrack(eventName){return this.dfxGdprChecker.checkLevel(3)&&this.allowedTrackingsConfig[TRACKINGS.TABOOLA_PIXEL]&&(this.pixelState===STATES.OFF&&this.createTaboolaPixel(),this.tfa.push({notify:”event”,name:eventName,id:this.taboolaPixelId})),this}}class DfxConfig{constructor(config){this.config=config}get(key){return this.config.get(key)}set(key,value){this.config.has(key)||this.config.set(key,value)}}var __defProp$2=Object.defineProperty,__getOwnPropDesc$2=Object.getOwnPropertyDescriptor;class DfxConfigFactory{static create(){var data=Object.assign({},window.DFX_CONFIG,window.DFX_ENDPOINTS),data=new Map(Object.entries(data));return new DfxConfig(data)}}((decorators,target,key,kind)=>{for(var decorator,result=1{try{step(generator.next(value))}catch(e){reject(e)}},rejected=value=>{try{step(generator.throw(value))}catch(e){reject(e)}},step=x=>x.done?resolve(x.value):Promise.resolve(x.value).then(fulfilled,rejected);step((generator=generator.apply(__this,__arguments)).next())});var __this,__arguments,generator}}var __defProp=Object.defineProperty,__getOwnPropDesc=Object.getOwnPropertyDescriptor;class DfxFontsFactory{static create(){return new DfxFonts(document)}}((decorators,target,key,kind)=>{for(var decorator,result=1new Promise((resolve,reject)=>{var fulfilled=value=>{try{step(generator.next(value))}catch(e){reject(e)}},rejected=value=>{try{step(generator.throw(value))}catch(e){reject(e)}},step=x=>x.done?resolve(x.value):Promise.resolve(x.value).then(fulfilled,rejected);step((generator=generator.apply(__this,__arguments)).next())}))(window,null,function*(){try{const noscript=document.querySelector(“noscript.jsdfx-script”);if(!noscript)return;const imports=yield window.System.import(noscript.getAttribute(“data-src”));Object.keys(imports).forEach(key=>{window[key]=imports[key]}),window.runStacked()}catch(error){console.error(error)}});document.addEventListener(“turbo:load”,()=>loadScripts()),window.performance.mark=window.performance.mark||function(){},window.performance.measure=window.performance.measure||function(){},window.turbo=Turbo$1,start(),DfxGeoLocationFactory.create().init(),exports.DfxGdprChecker=dfxGdprChecker,exports.DfxGdprCheckerFactory=DfxGdprCheckerFactory,exports.DfxGeoLocationFactory=DfxGeoLocationFactory,exports.DfxThirdPartyManagerFactory=DfxThirdPartyManagerFactory,Object.defineProperty(exports,”__esModule”,{value:!0})}(this.window=this.window||{});